Les 5 manifestacions del coronavirus a la pell

Diversos dermatòlegs han realitzat un estudi amb 375 persones afectades per Covid-19

L'últim adéu
La mostra de l'estudi és de 375 persones | Pixabay

A mesura que avança la pandèmia, no deixem de sorprendre'ns amb les conseqüències de la Covid-19 no només en l'àmbit social i econòmic, sinó també a nivell físic. Fa tan sols unes tres setmanes, un grup de dermatòlegs decidia posar en marxa un estudi per descobrir les conseqüències que la Covid-19 podria tenir sobre la pell.

Després d'estudiar més de 375 casos, s'ha pogut comprovar que tots els infectats seguien 5 patrons en comú en la seva pell. La British Journal of Dermatology ha tret a la llum aquest estudi liderat per Cristina Galván Casas, del Servei de Dermatologia de l'Hospital Universiatario de Móstoles a Madrid, i per Alba Catalá Gonzalo, del Servei de Dermatologia i Venereologia de l'Hospital Palto de Barcelona i Gregorio Carretero Hernández, del Servei de Dermatologia de l'Hospital Universitari Gran Canària Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canària.

Les manifestacions cutànies de la Covid-19

Després de l'anàlisi dels 375 casos s'ha pogut comprovar que tots ells presentaven erupcions similars a penellons en algunes zones, erupcions vesiculoses, lesions urticariformes, erupcions maculo-pàpules i livedo-reticular o necrosi.

Les erupcions similars a penellons es donen en mans i peus s'ha detectat en pacients joves, en la majoria dels casos, i solen tenir una durada de 13 dies. Malgrat tot, els dermatològics asseguren que aquest fet està associat a un pronòstic menys greu.

Les erupcions vesiculoses en el tronc, s'han detectat en un 9% dels casos. És freqüent que es produeixin en persones de mitjana edat amb una gravetat intermèdia de la malaltia i sol tenir una durada d'uns 10 dies.

Les lesions urticariformes, el tercer tipus de patró, es dóna en un 19% dels casos i es concentren en la seva major part en el tronc, encara que també s'han pogut veure disperses per tot el cos. La seva durada mitjana és de 6,8 dies, solen comportar una gran picor i solen donar-se en pacients més greus.

Una de les manifestacions més freqüents solen ser les maculo-pàpules, que afecten un 47% dels casos estudiats. Es produeixen també en pacients greus i solen durar de 8 a 9 dies.

Finalment, les erupcions livedo-reticulars i la necrosi, que tenen lloc en un 6% dels casos. Es tracta d'unes marques a la pell que recorden a una xarxa i que han aparegut en els pacients més grans i més greus.

«El que hem vist, a més de categoritzar les manifestacions cutànies en cinc grups, és un gradient de malaltia, de menys greu en els casos on hi havia pseudo-penellons a més greus en pacients amb lesions livedo-reticulars, que presentaven més casos de pneumònia , ingressos hospitalaris i necessitat d'atenció en cures intensives», assenyala Ignacio García-Doval, director de la Unitat d'Investigació de l'AEDV.

Malgrat els reveladors resultats d'aquest estudi, cal tenir en compte que no es pot descartar que hi hagi altres causes darrere d'algunes d'aquestes manifestacions.


Comentaris

envia el comentari