Un hombre protegido con mascarilla trabaja de repartidor durante el noveno día laborable desde que se decretó el estado de alarma

Importants canvis en la renda, l'IVA i les pensions que afectaran la butxaca dels catalans

Aaconsella canvis en els beneficis fiscals a partir de 2021

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef), creada pel govern el 2013 com un organisme independent de control fiscal ha elaborat un informe on posa de manifest les deficiències del sistema fiscal. En ell s'hi proposen alguns canvis que podrien afectar la declaració de la renda, l'IVA reduït i les pensions. Unes propostes que Hisenda estudia seriosament incorporar als pressupostos de 2021.

En l'informe s'aborden una sèrie d'eines fiscals que suposarien un estalvi de 35.000 milions per a l'estat. Així doncs, entre els canvis que es proposen hi ha l'eliminació de la tributació conjunta de l'IRPF.

Eliminació de la declaració conjunta

L'organisme assenyala que la declaració conjunta de la renda desincentiva la participació laboral de les dones. Amb la seva eliminació hi hauria un estalvi de 2.392 milions d'euros anuals malgrat que només aconseguiria beneficiar les llars que tenen un únic perceptor de rendes.

Per exemple, un matrimoni en el qual només un cònjuge tingués ingressos i aquests fossin de 24.000 euros anuals, hauria de pagar 3.000 euros d'IRPF si fes una declaració individual. No obstant això, amb la conjunta no hauria de pagar res. Aquesta opció però genera un desincentiulaboral de les dones, que són el segon preceptor en el 84% dels casos. És per això que Airef proposa la seva progressiva desaparició i l'aplicació d'altres incentius que ajudin a fomentar la integració de la dona al mercat laboral i redueixin la bretxa de gènere.

Modificacions en pensions

La institució considera que les desgravacions per aportacions a plans de pensions, amb un cost de 1.643 milions d'euros, no compleixen el seu objectiu i poden resultar negatives per a un conjunt ampli d'estalviadors. Aquestes només són utilitzades per les rendes altes, que copen el 60% d'aquest incentiu fiscal.

Aquesta escassa repercussió es reflecteix en les aportacions, ja que, segons l'organisme, els espanyols amb prou feines estalvien 11.000 euros a través d'aquests instruments. És per això que proposa la reformulació completa d'aquest benefici fiscal, d'acord amb les recomanacions que s'assoleixin en el Pacte de Toledo sobre plans privats.

IVA reduït

Per últim, Airef ha detectat que els tipus reduït i superreduït de l'IVA no estan beneficiant les classes més vulnerables, sinó que pel contrari només beneficien a les rendes altes. Aquest benefici fiscal es quantifica en 17.787.000 euros i es deixen de recaptar 5.323.000 pel superreduït i 12.463 pel reduït.

El més cridaner és que són les rendes altres les que tenen un benefici del 57% amb l'IVA superreduït mentre que les rendes baixes només tenen el 43%. L'IVA reduït i superreduït afecten els aliments bàsics, però també altres conceptes com vacances, restaurants i hostaleria, que les rendes altes tenen més capacitat per consumir. És per això que Airef ha proposat revisar el llistat d'articles subjectes a aquesta tributació i analitzar quins d'ells són consumits més per les rendes baixes.