Foto de diversos bitllets de 5, 10 i 20 euros i monedes.

Nova ajuda de la Seguretat Social: fins a 115 euros al mes per cada fill que tinguis

L'administració abona d'ofici aquest extra als beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital (IMV)

L'1 de gener del 2023 van entrar en vigor totes les novetats aprovades recentment pel Govern en matèria d'ajudes i prestacions. Per exemple, el xec-alimentació de dos-cents euros o l'increment de les pensions. La quantia de moltes ajudes ha augmentat per fer front a la crisi.

En aquest context, el Govern ha prorrogat la revaloració del 15% de l'Ingrés Mínim Vital (IMV). Aquest és el principal suport per a moltes famílies vulnerables, i la seva quantia va créixer l'abril del 2022 per combatre la inflació. Aquesta pujada es manté el 2023, amb una novetat afegida.

Per prevenir el risc de pobresa infantil, la Seguretat Social concedeix el complement d'ajuda a la infància. És una quantia mensual que poden rebre els beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital (IMV). Aquestes són les quanties, els requisits i el procediment per demanar la nova ajuda de cent quinze euros.

Quantia del complement de la Seguretat Social

Amb la revaloració del 15% de l'Ingrés Mínim Vital el 2023, la quantia per a un sol beneficiari és de 565,37 euros al mes (6.784,44 l'any). Les quantitats van augmentant en funció dels membres de la unitat de convivència. Això permet a moltes llars sobreviure a la crisi.

Foto d'unes mans amb diners i un moneder
Complement d´ajuda a la infància per a beneficiaris de l'IMV. | GETTY IMAGES

El Govern recorda que l'Ingrés Mínim Vital és una prestació dirigida per prevenir el risc de pobresa i exclusió social. Els beneficiaris són persones els recursos econòmics dels quals no cobreixen les necessitats bàsiques. Aquest any, s'hi inclou un extra per cada fill per prevenir la pobresa infantil.

La Seguretat Social ofereix diferents quantitats, en funció de l'edat dels menors que viuen a la unitat familiar. Aquestes ajudes també es calculen basant-se en l'IPC, és a dir, tenint en compte la pujada dels preus. Aquestes són les quanties del complement a la infància de 2023:

- 115 euros al mes per cada fill d'entre 0 i 3 anys.

– 80,50 euros al mes per cada fill entre 3 i 6 anys.

– 57,50 euros al mes per cada fill entre 6 i 18 anys.

Requisits per cobrar l'ajuda

El complement d'ajuda per a la infància s'atorga als beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital. El requisit fonamental és que l'any anterior al de la sol·licitud els ingressos siguin inferiors al 300% de la renda garantida. I que el patrimoni no excedeixi el 150% de la quantia de l'ajuda.

Per saber si una família es troba en situació de vulnerabilitat es tenen en compte els ingressos del sol·licitant. En cas que sigui una unitat familiar, se sumen els de tots els integrants. Amb el canvi de les quanties en 2023, aquest és el límit d'ingressos anuals per obtenir l'IMV:

- Un adult sol: 6.773 euros

- Un adult i un menor: 10.300 euros

- Un adult i dos menors: 11.846 euros

- Un adult i tres o més menors: 13.623 euros

- Dos adults: 8.880 euros

- Dos adults i un menor: 12.470 euros

- Dos adults i dos menors: 14.810 euros

- Dos adults i tres o més menors: 14.914 euros

- Tres adults: 10.843 euros

- Tres adults i un menor: 12.879 euros

- Tres adults i dos o més menors: 14.914 euros

- Quatre adults: 12.879 euros

- Quatre adults i un nen: 14.914

Com demanar l'extra de l'ingrés mínim vital

La Seguretat Social abona el complement de manera automàtica, sense haver de fer cap sol·licitud. Des de la seva aprovació, s'atorga d'ofici totes les persones que compleixen els requisits. Això inclou les persones que han sol·licitat l'IMV i es troben en tràmit de reconeixement.

També s'atorga a les persones beneficiàries de la prestació de protecció familiar quan compleixen els requisits. Si vols saber si compleixes les condicions, pots accedir al simulador de la Seu Electrònica de la Seguretat Social. També podeu comprovar si us correspon l'ajuda a la infància.

Logotip de l'aplicació WhatsApp NOVETAT WHATSAPP: Fes clic aquí per llegir GRATIS les notícies més destacades de Catalunya al WhatsApp