L'Ajuntament de Reus inverteix 140.000 euros per arreglar diverses voreres

Els treballs s'emmarquen en l'actuació municipal de manteniment i posada al dia de la via pública

L'Ajuntament de Reus ha començat les inversions per arranjar i millorar les voreres de diferents carrers de la ciutat  l'obra comporta un cost total de 140.000 euros, 

Aquests treballs, els quals estan emmarcats en l'actuació del consistori de manteniment i posada al dia de la via pública reusenca, són complementaris a les que s'estan fent de millora urbana, ja que l'Ajuntament també està executant inversions en el manteniment del paviment de diferents vials de la ciutat, entre d'altres.

Les obres d'arranjament afectaran tretze vials de Reus

Les actuacions que s'estan fent en les voreres dels carrers de la ciutat es van adjudicar a l'empresa Tecnofirmes. Actualment, les obres que es van començar al carrer de Jaume Vidal i Alcover, ja s'han donat per finalitzades, i es van iniciar al carrer d'Antoni Fabra i Ribes. Quan s'acabin les actuacions en aquest carrer, començaran els arranjaments al voltant del Pavelló Olímpic, concretament als vials de Mallorca i Jònic.

Un cop acabades aquestes actuacions, les obres es començaran a la resta de carrers en els quals està planificada la inversió. L'avinguda dels Països Catalans, el carrer de Vilafortuny, la plaça del Nucli, el carrer de Doctor Ferran, entorn de la Biblioteca Central Xavier Amorós –carrer de l'Escorxador, carrer de Doctor Frias i carrer del Camí de Riudoms–, l'avinguda de Falset i l'avinguda del Doctor Vilaseca.

Les zones a actuar a Reus estan deteriorades o envellides

Les principals actuacions que es faran estan centrades pel que fa al paviment i la vorada de les voreres. En aquest sentit, les obres es realitzaran perquè les zones on es faran els treballs estan deteriorades o envellides pel pas del temps.

A més,  també es faran treballs específics de cobriments de sots a la calçada, reposició de paviments de panot, lloses de formigó o rigola, construcció de guals remuntables tant per a vehicles com per a vianants i posada en cota d'arquetes o embornals, entre altres treballs que s'hi puguin fer.

Així doncs, tots aquests treballs que s'hi estan fent són planificats per part de l'empresa adjudicatària amb la direcció tècnica de les Brigades Municipals de Reus.

Altres accions als carrers de la ciutat 

Paral·lelament a aquestes actuacions, l'Ajuntament de Reus està executant altres treballs d'ampliació de les voreres  de l'avinguda de Marià Fortuny o les que han començat al carrer de la Victòria. A més, també s'està construint un pas de vianants a l'avinguda de Tarragona, entre els accessos de les urbanitzacions Mas Abelló i Mas Carpa.

També s'estan fent inversions en diferents punts de la ciutat en matèria de jardineria, paviments, asfalt o millora de l'enllumenat públic.