Grua col·locant el cartell de Mitgeres 2020

S'obre una convocatòria d'ajuts per rehabilitar edificis al Barri Antic de Valls

La línia d'ajuts compta amb un pressupost total de 50.000 euros

L'Ajuntament de Valls ha obert la convocatòria de les subvencions per a la  rehabilitació i recuperació d'edificis dins l'àmbit del nucli històric, una línia d'ajuts que compta amb un pressupost de  50.000 euros  en total. La convocatòria està dirigida a subvencionar obres de rehabilitació de façanes o adequació d'instal·lacions comunes dels edificis per adaptar-se a la normativa vigent. També s'hi podran acollir obres de rehabilitació de cobertes, de reposició de baixants, de millora de l'accessibilitat o supressió de barreres arquitectòniques així com l'enllumenat artístic  d'aquells immobles catalogats com a béns culturals d'interès local o nacional.

Per altra banda, també es subvencionaran les actuacions en l'interior de les edificacions, de millores d'habitabilitat; enderrocs per a la rehabilitació, consolidació i recuperació dels edificis, i les depeses complementàries derivades d'autoritzacions administratives necessàries per a la execució o tramitació, tant d'obra nova com de rehabilitació, fins a un límit equivalent a l'import satisfet en concepte d'ocupació de la via pública.

L'Ajuntament subvencionarà el 100% del pressupost  d'execució material de l'obra i de l'import corresponent a la redacció del projecte. Excepte en el cas de les obres en l'interior de les edificacions, de millores d'habitabilitat on la subvenció serà del 50%.

Les sol·licituds per acollir-se a la subvenció s'han de formalitzar segons l'imprès proporcionat per l'Ajuntament, que es podrà recollir a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà  o a les oficines municipals d'Urbanisme. També està disponible en seu electrònica. El termini per presentar les sol·licituds és de 30 dies hàbils a partir del 15 d'octubre.