Els alumnes d'ESO no seran avaluats amb números a partir del pròxim curs

El Departament d'Ensenyament aplicarà un sistema basat en la qualificació qualitativa, adaptat al currículum per a les competències bàsiques
Imatge d'arxiu d'una classe d'ESO a Cambrils
Imatge d'arxiu d'una classe d'ESO a Cambrils | CatalunyaDiari.cat

El curs escolar fa molt poc que ha finalitzat, però els pares ja es poden preparar per als canvis que vindran a partir del mes de setembre. I és que el Departament d'Ensenyament ha modificat el model d'avaluació que hi havia fins ara a l'Educació Secundària Obligatòria (ESO), per adequar-lo al currículum per competències bàsiques. 

 

El principal canvi que veuran els alumnes i pares és que, en lloc de les qualificacions quantitatives amb número que s'utilitzaven fins ara per valorar els aprenentatges, s'utilitzaran les qualificacions qualitatives. Això vol dir que les notes s'expressaran en assoliments. Així, els professors empraran les qualificacions de no assoliment (NA), assoliment satisfactori (AS), assoliment notable (AN) o assoliment excel·lent (AE). 

 

El nou model dona continuïtat al model d'avaluació de l'educació primària, on ja s'utilitza el sistema d'assoliments, i també coherència al caràcter competencial del currículum durant l'ensenyament obligatori. 

Avaluació des de diverses matèries

Però aquesta no serà l'única novetat, i és que a partir del setembre també s'impulsarà l'avaluació dels àmbits transversals. En concret, algunes competències seran avaluades des de diverses matèries, i l'avaluació també es farà de forma conjunta entre l'equip docent. Es tracta de competències de l'àmbit digital, que avui dia són molt importants, i també de l'àmbit personal i social, relacionades amb aspectes del creixement i de l'aprenentatge de l'alumne. 

 

La nova normativa també impulsarà l'avaluació des d'àmbits transversals
La nova normativa també impulsarà l'avaluació des d'àmbits transversals | Arxiu

 

Cal dir que la nova normativa assenyala que l'equip docent actuarà com a òrgan col·legiat en tot el procés d'avaluació, i també en l'adopció de les decisions que en resultin. La valoració del grau d'assoliment dels nivells competencials dels alumnes en el pas del curs, així com en la superació de cada etapa s'haurà de fer per consens, i si no s'aconsegueix arribar a un acord, per majoria simple. Si, tot i això, es manté l'empat, el vot del tutor o tutora de l'alumne serà decisiu. 

 

El mateix equip docent també serà responsable d'informar per escrit els alumnes i els pares o tutors legals dels resultats de l'avaluació al final de cada curs. Entre les informacions a comunicar, hi haurà valoracions sobre el grau d'assoliment de les competències, i sobre la decisió pel que fa a la superació del curs.

 

A més, també es comunicaran les recomanacions del consell docent, i recomanacions sobre les mesures de suport per al curs següent. Finalment, en finalitzar l'etapa obligatòria, també hi haurà una orientació específica sobre l'itinerari en l'ensenyament postobligatori o professionalitzador.  Amb aquests canvis, Ensenyament pretén acompanyar i millorar el procés d'aprenentatge dels alumnes, tenint en compte els ritmes i les potencialitats de cadascú. Comentaris

envia el comentari