L'Arboç s'adhereix a la xarxa de ciutats creatives

Serà un dels 38 pobles de Catalunya que formen part del projecte

L'Ajuntament de l’Arboç ha signat un protocol per formar part de la xarxa de territoris creatius de l'Estat espanyol i serà un dels 38 pobles que en formarà part.  Aquesta és una iniciativa que vol posar de manifest que les idees creatives poden fer evolucionar pobles i ciutats amb una intenció modernitzadora i per diversificar la seva estructura econòmica. A través del Pla de Barris, l'Arboç buscarà una altra manera de fer les coses, basada en la creativitat, incidint en les necessitats de les persones.

Es tracta d'un nou paradigma on conflueixen accions de caràcter urbanístic i tecnològic amb actuacions artístiques, culturals o socials. Entre els objectius de la iniciativa s'hi troba contribuir a millorar la gestió de la diversitat cultural de la societat i la seva cohesió social, així com potenciar la innovació com a model de desenvolupament i del turisme cultural i creatiu. També es volen impulsar tots els sectors de l'economia a partir del valor afegit de la cultura i afavorir el diàleg entre administracions.

Cooperació entre ciutats i territoris

Però sobretot, la xarxa de territoris creatius vol promoure projectes de col·laboració i cooperació entre les ciutats i territoris del país, en àmbits com els de la innovació i la creativitat econòmica i tecnològica, la innovació cultural i artística, i la innovació social i territorial. Amb aquesta adhesió,  l’Ajuntament de l’Arboç espera guanyar presència i visibilitat en la Convocatòria del proper Fòrum de ciutats creatives, que es farà a Lleida el febrer del 2019.

Aquesta Convocatòria Pública s'enviarà als més de 8.100 ajuntaments d'Espanya. A més, també podrà incloure premis a la Campanya dels Barris Antics per a la promoció de la vila, oberts a tots els pobles i ciutats inscrits al Fòrum,  per promocionar l’Arboç a la resta d'Espanya i a l'exterior, sota l'eslògan 'Molta Catalunya per descobrir'. Aquest acord té una vigència d’un any amb possibilitat de renovar-lo, segons s'ha apuntat des de l'Ajuntament de l'Arboç.