Sorpresa pels grans guanys de CaixaBank (tot i la pandèmia i l'ERTE)

L'entitat va registrar un marge brut de 2.063 milions d'euros fins a març

CaixaBank va obtenir en el primer trimestre de l'any un benefici atribuït, sense incorporar extraordinaris associats a la fusió amb Bankia, de 514 milions d'euros, enfront dels 90 milions de l'any anterior i afectats per les provisions constituïdes per a anticipar-se a impactes futurs associats a la Covid-19.

El resultat atribuït del primer trimestre se situa en 4.786 milions d'euros una vegada incorporats els impactes extraordinaris associats a la fusió, en generar-se un fons de comerç negatiu --badwill-- de 4.300 milions d'euros, ha comunicat CaixaBank aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

? ÉS GRATIS: Encara no ens segueixes a l'INSTAGRAM del Catalunya Diari? Clica aquí, t'hi esperem.

Els ingressos 'core' de l'entitat bancària --sense integrar l'activitat de Bankia-- se situen en 2.066 milions fins a març (+1%) i el marge d'interessos es redueix fins als 1.191 milions, un 0,7% menys interanual, encara que es veu compensada pels ingressos per contractes d'assegurances (+9,3%), els resultats associats a participades asseguradores (+39,2%) i el creixement de les comissions (+0,2%).

El fons de comerç negatiu és fruit de descomptar del patrimoni net de Bankia (13.088 milions) el preu d'adquisició pagat per CaixaBank (5.314 milions) i una sèrie d'ajustos comptables en posar a valor raonable diferents actius i passius (3.474 milions).

Del resultat de 514 milions d'euros, 444 corresponen a l'activitat bancària i d'assegurances, 58 procedeixen de l'entitat portuguesa BPI, i 12, de participacions.

Ingressos i despeses

L'entitat va registrar un marge brut de 2.063 milions d'euros fins a març (+4%) per la millora dels resultats d'operacions financeres, que aconsegueixen 42 milions.

Els ingressos de la cartera de participades creixen un 34,4% respecte al mateix període de l'exercici anterior, fins a 77 milions d'euros, essencialment per la millora del resultat atribuït de SegurCaixa Adeslas.

Les despeses d'administració i amortització recurrents es redueixen un 3,3% en taxa interanual, fins a 1.149 milions, una caiguda que es deu als estalvis associats a les prejubilacions de 2020, a la gestió de la base de costos i a menors despeses incorregudes en el context de la Covid-19 --i ha registrat de gener a març despeses extraordinàries associades a la integració de Bankia per import de 40 milions.

Sense tenir en compte l'impacte dels extraordinaris d'integració, el ràtio d'eficiència del Grup s'ha situat en el 53,5% i la rendibilitat (GIRI) ha aconseguit el 8%.


Comentaris

envia el comentari