Imatge d'una persona comptant bitllets de 50

Canvis en l'ajuda si estàs a l'atur i tens més de 45 anys: 1.400 euros de cop

El SEPE anuncia novetats a les quanties i la durada aquest 2023

La prestació contributiva per desocupació, l'atur, és l'ajuda més coneguda per a persones que no tenen treball a Espanya. A més a més, hi ha altres prestacions i subvencions per a persones vulnerables i amb dificultats per trobar feina. Aquest és el cas de la Renda Activa d'Inserció (RAI).

La RAI és una ajuda extraordinària per a persones que estan molt de temps aturades. Especialment, per a aquelles que han esgotat la prestació o el subsidi, però continuen sense trobar feina. També està orientada a col·lectius vulnerables, com ara migrants i víctimes de violència de gènere.

Doncs bé, l'administració acaba de publicar els canvis d'aquesta ajuda i hi ha novetats importants. A partir del 2023, la RAI presenta canvis tant en les quanties com en la durada. Aquestes són les novetats principals d'aquesta ajuda per a persones aturades de llarga durada.

Puja la renda activa d'inserció

Aquests són els grups que poden sol·licitar la RAI: les persones aturades de més de 45 anys, les persones amb discapacitat, les víctimes de violència de gènere i les persones emigrants retornades. L'ajuda està gestionada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i especifica uns requisits concrets per a cada col·lectiu.

El 2023 és un any important perquè hi ha molts canvis a les prestacions i ajudes a Espanya. En plena crisi econòmica i amb la inflació disparada, el govern espanyol ha n'augmentat les quanties i n'ha millorat les condicions. Sense anar més lluny, les pensions han experimentat una pujada sense precedents del 8,5 %.

Foto d'una oficinad el SEPE
El SEPE ha publicat els canvis d'aquesta ajuda. | ESPAÑA Diario Tips

Això també afecta la RAI, que s'ha revalorat passant de 463 € a 480 € mensuals (17 € més). A més a més, el SEPE ha publicat els canvis per a 2023 en aquesta ajuda extraordinària: hi ha tres novetats rellevants que les persones beneficiàries han de conèixer.

El SEPE anuncia 3 canvis

El SEPE ha anunciat tres canvis importants per a l'ajuda extraordinària per a persones aturades de llarga durada i col·lectius vulnerables. El primer està relacionat amb la durada de l'ajuda per a víctimes de violència de gènere. En concret, les que es vegin obligades a canviar de residència.

Les víctimes que hagin de canviar de residència els dotze mesos anteriors a la sol·licitud podrien demanar que l'ajuda s'estengui tres mesos més. A més, rebran l'ajuda en un pagament únic de 1.440 €. Només es podrà demanar una vegada, però no restarà mesos si s'ha de sol·licitar una pròrroga.

El segon canvi afecta les persones beneficiàries de l'ajuda que vulguin començar a treballar per compte propi. Si cobres la RAI i vols fer-te autònom, se suspèn l'ajuda i es pot demanar un 25 % de la quantia durant 180 dies. És a dir, que cobraràs 120 € mensuals durant mig any.

Foto d'uns bitllets de 50 i 100 euros damunt d'un caixer automàtic.
Augmenten les quanties i canvia la durada de la RAI. | Getty Images

El tercer canvi és per a les persones beneficiàries de l'ajuda que comencen a treballar a temps parcial. En aquest cas, sobrarà la part proporcional al temps treballat i el període que encara no ha cobrat l'ajuda. La quantitat s'ampliarà en la mateixa proporció mentre duri la compatibilitat.

Pots demanar l'ajuda tres vegades

La novetat principal de tots aquests canvis és que ara pots continuar cobrant una part proporcional de l'ajuda encara que comencis a treballar. Per a la resta, la durada de la RAI és d'11 mesos, amb 480 € al mes. A més, pots demanar l'ajuda fins a tres vegades. Només hi ha una condició: cal deixar un temps d'un any de diferència entre cada sol·licitud.

Per sol·licitar la RAI has d'estar inscrit com a demandant d'ocupació. A més, cal segellar l'atur periòdicament mentre es cobra l'ajuda per evitar perdre la subvenció. Aquesta ajuda va destinada a persones en situació de risc de pobresa i vulnerabilitat. Per això, un dels requisits és no tindre ingressos superiors al 75 % del salari mínim (750 € al mes). Els majors de 52 anys poden sol·licitar el subsidi per desocupació fins a complir l'edat de jubilació.

NOVETAT WHATSAPP: Fes clic aquí per llegir GRATIS les notícies més destacades de Catalunya al WhatsApp