Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Pla detall de la façana del rectorat de la URV a Tarragona, amb la inscripció de la universitat i diverses banderes

«Catalunya Sud: regió del coneixement», el futur de la regió de Tarragona

La Universitat Rovira i Virgili (URV) lidera un projecte que té per objectiu potenciar la competitivitat de les comarques tarragonines aprofitant el coneixement que els seus sectors econòmics produeixen

 

Les comarques de Tarragona tenen un potencial econòmic i social inqüestionable:  la indústria química, el turisme o el sector agroalimentari són alguns dels distintius més forts d'aquest territori. Són aquests trets diferencials els que la Universitat Rovira Virgili (URV) vol impulsar, amb l'ajuda de les administracions, per generar un projecte amb visió de futur, anomenat Catalunya Sud: Regió del Coneixement.

«Es tracta d'elaborar una estratègia econòmica productiva basada en el coneixement», explica Francesc Xavier Grau, responsable de la Càtedra del Coneixement de la URV. Aquest projecte busca potenciar el desenvolupament econòmic i social de Tarragona basat en la recerca i la innovació. «Només amb el coneixement propi pots ser més competitiu», reflexiona Grau en declaracions a  delCamp.cat

 

Amb aquesta idea ja el 2009 la Diputació de Tarragona i la URV van presentar l'Oficina de Tarragona Regió del Coneixement amb l'objectiu «d'impulsar el desenvolupament de Tarragona i les Terres de l'Ebre mitjançant la investigació i la innovació a les empreses i aconseguir la conversió futura d'aquest territori en una singular regió europea de referència en l'àmbit del coneixement».

 

El Campus Catalunya de la URV acollirà el Congrés internacional
El Campus Catalunya de la URV acollirà el Congrés internacional | Cedida

 

Així és com la URV, que fins ara ha liderat el projecte, va crear a finals de 2014 la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement. Des d'aquest any i fins avui dia s'han desenvolupat diverses iniciatives que busquen el consens necessari per tirar endavant el projecte.

 

La filosofia darrera d'aquesta iniciativa

Aquest treball planteja que les administracions regionals prenguin les decisions que fan referència al desenvolupament econòmic basant-se en el coneixement que aquest mateix territori pot produir. Innovar o morir, seria la idea. Grau assegura que aquells sectors econòmics que no aposten pel coneixement estan destinats a ser subsidiaris.

 

La idea és que aquelles indústries, i més en concret, empreses, que lideren els sectors econòmics del territori basin part de la seva estratègia en la recerca i no es quedin només en la producció i venda. En definitiva,  siguin líders en innovació igual que ho són altres territoris als qui després comprem o copiem idees.

 

«La societat s'ha de desenvolupar prenent dedicions estratègiques basades en la recerca i la innovació» conclou Grau. Es tracta de respondre a una pregunta clara: Com puc aprofitar el coneixement que produeix la meva regió per ser més productiu?

 

Els punts forts de Tarragona

Amb aquesta idea Tarragona es vol convertir en una regió líder a Europa en l'àmbit del coneixement. Però, quins són els trets distintius econòmics de la regió que la fan puntera en alguns temes?

 

Tarragona representa un 10% de Catalunya, tant pel que fa a la població com al PIB i al voltant d'un 2% de tot Espanya. Concentra un 20% de l'activitat turística del país, és sens dubte un pol d'atracció turística mundial.  Entre altres coses pel potencial cultural i patrimonial d'alguns territoris d'aquesta regió.

 

Té un sector agroalimentari molt potent, protagonitzat, entre altres, pel sector del vi. Té l'única denominació d'origen qualificada de Catalunya i una de les dues espanyoles, Priorat. A Tarragona es produeix la major part de l'energia consumida a Catalunya, un 75% i un 10% del total d'Espanya.

 

S'hi concentra el 50% de la producció química de Catalunya i el 25% de tot Espanya. Tarragona té la refineria i el complex més gran petroquímic del sud d'Europa. A més d'aquests sectors econòmics forts, la regió compta amb grans infraestructures de transports, com són l'Aeroport de Reus o el Port de Tarragona i té importants autopistes i connexions ferroviàries.

 

El projecte de regió del coneixement busca, doncs, que sectors tan presents a Tarragona com el químic i energètic, nutrició i salut, turisme, patrimoni i cultura o enologia, formin part d'aquest desenvolupament del territori basat en l'excel·lència investigadora. Que la recerca i la investigació d'aquests sectors permeti que Tarragona guanyi competitivitat, i en definitiva, millors resultats macroeconòmics, menys atur i millors condicions de vida. I que sigui també, un punt d'atracció per empreses i talent estranger.

 

Regions europees del coneixement

Tarragona no és la primera regió que planteja un projecte com aquest i tampoc és una idea que sorgeixi de la URV. Aquesta iniciativa s'engloba dins de la política regional que impulsa la Comissió Europea. Un ens responsable d'atorgar, precisant, els Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que té per objectiu atendre les necessitats de desenvolupament de les diverses regions de la Unió Europea (UE).

 

De fet, el pla estratègic de la Comissió Europea pels anys 2014-2020 i que és clau a l'hora d'atorgar aquestes ajudes, preveu que els governs de cada país puguin justificar quina estratègia regional segueix el seu país i quines inversions es fan en recerca, desenvolupament tecnològic i innovació.

 

La UE entén, doncs, que és clau la recerca i la innovació pel desenvolupament de les diferents regions i països. Amb aquesta idea i, per tal de fer més fàcil la distinció de les unitats territorials europees,  es va crear una classificació que divideix les regions europees en tres nivells: NUTS 1, 2 i 3, en funció de la població i el PIB de cadascuna d'elles.

 

Catalunya NUTS 2, Tarragona NUTS 3

La classificació pertoca a cada estat i es fa partint de l'organització regional que té cada país. En el nostre cas, Espanya pertany a NUTS 1, Catalunya a NUTS 2 i Tarragona a NUTS 3. Per la UE aquelles regions que es troben al nivell NUTS 2 són les que s'encarreguen de les polítiques de cohesió i desenvolupament regional, és a dir, de desenvolupar aquestes polítiques que potencien fomentar un desenvolupament basat en el coneixent.

 

En el nostre cas, però, Tarragona té una dimensió suficient per ser la mateixa regió la que impulsi aquestes polítiques. I és que si comparem la regió amb altres territoris europeus, Catalunya podria pertànyer al nivell NUTS 1 i Tarragona al NUTS 2, per les seves dimensions,

 

Amb tot, però, països com Finlàndia deixen que territoris que pertanyen al nivell més inferior d'aquesta classificació impulsin polítiques de desenvolupament.  A Finlàndia, per exemple, són les regions NUTS 3 les encarregades de fer la planificació i desenvolupament regional, de promoure la innovació i de promoure la mateixa regió. Per tant, no només Tarragona podria pertànyer a un nivell superior dins d'aquesta classificació, sinó que estant al nivell més baix, pot tenir capacitat per desenvolupar polítiques sobre el seu creixement.

 

En què s'està treballant?

Fins ara, tot i la falta de competències, la URV, amb ajuda sobretot de la Diputació de Tarragona, ha impulsat un seguit de projectes encaminats cap aquesta direcció. De moment, una de les majors iniciatives dutes a terme ha estat  la constitució del Grup Nuclear Impulsor del projecte, en el qual hi estan representats, no només aquestes dues institucions, sinó també, els 10 municipis amb més població de les comarques tarragonines i el Govern de la Generalitat.

 

Amb tot però, Grau assegura que una de les feines més importants a fer és  impulsar un exercici col·lectiu de prospectiva, per parlar d'on es ve i on es vol arribar, en definitiva, quin és el futur que tots volem per la regió de Tarragona. I per fer-ho, assegura, falten dades, i per això la Universitat, ha engegat la definició d'un sistema d'informació de la Catalunya Sud que ha de descriure quins són aquells indicadors clau que es necessiten per aconseguir allò que volem pel futur del territori.