Sant Pau

L'Hospital Sant Pau condemnat a pagar 255.000 euros per negligència en el tractament d'un càncer

El tribunal ha considerat que es va administrar tard el tractament de quimioteràpia

L'Hospital de Sant Pau de Barcelona i a la Fundació Puigvert han estat condemnats pel Jutjat de Primera Instància número 55 de Barcelona a  indemnitzar, amb 255.000 euros, a la família d'un home amb càncer de pròstata al qual no es va valorar de forma adequada, ni es va tractar d'acord amb la seva situació  mèdica i que va morir sis anys després a causa d'un ictus.

El pacient va ser intervingut el 2008 a la Fundació Puigvert per extreure-li la pròstata  al presentar uns nivells elevats de marcadors tumorals, no obstant això, l'operació es va fer sense un estudi preoperatori d'extensió ni un TAC pèlvic. Els resultats de la intervenció van determinar que  l'home patia un adenocarcinoma de pròstata, però el centre no li va fer cap dissecció ganglionar  ni un tractament concret  de radioteràpia coadjuvant a posteriori.

El gener del 2009, els metges van comprovar que el pacient havia patit un augment dels factors tumorals i se'l va derivar a l'Hospital de Sant Pau, a Barcelona, perquè valoressin un possible tractament terapèutic, el qual no va començar fins al juny  d'aquell any, cinc mesos després.

Finalment el 2013 va començar un tractament de quimoteràpia

El 2012, diverses proves van mostrar que el pacient tenia metàstasi òssia de nova aparició, fet pel qual va ser derivat al servei d'oncologia del mateix hospital on va començar un tractament hormonal que no va tenir èxit. El  2013, després de quasi cinc anys, va començar un tractament de quimioteràpia que va aconseguir un descens dels marcadors tumorals, per, lamentablement, en octubre de 2014 el pacient va morir després de patir un ictus.

La resolució de la sentència valora l'opinió d'una de les pèrites, la qual va definir al judici com a actuació «no prudent» la no aplicació d'un tractament de radioteràpia coadjuvant a l'extirpació de la pròstata, «entenent que en el present supòsit exclusivament havia dispensat la meitat del tractament exigible». La  falta de diligència  també s'estima a la sentència com la «causant del resultat de mort, donat que tots els pèrits que van declarar en l'acte de la vista van coincidir  en el fet que la causa determinant de la mort del pacient es trobava en l'evolució de la malaltia diagnosticada originàriament».

Es podria haver curat

La mateixa pèrita va estimar que en el cas d'haver-se aplicat el tractament mèdic complet no només s'haurien reduït les probabilitats de recaiguda, «sinó que la malaltia podria haver estat susceptible a curar-se», segons recull la sentència. Així doncs,  la companyia Zurich Insurance haurà d'assumir els danys i perjudicis d'aquest cas, ja que és l'empresa asseguradora tant de la Fundació Puigvert com de l'Hospital de Sant Pau, els quals la sentència considera que no van actuar «amb la diligència exigida als seus coneixements tècnics».

També et pot interessar...