El Consell Comarcal de la Conca celebra el seu primer ple totalment digital

El més destacable va ser l'absència total del paper en tots els aspectes relacionats amb el plenari

La Sala Noble del Palau Alenyà de Montblanc va acollir, aquest dilluns, 29 de gener, la reunió ordinària del ple del Consell Comarcal de la Conca de Barberà que es porta a terme cada penúltim dilluns de mes, però en aquesta ocasió  la dinàmica de la reunió va ser totalment diferent.

Es tractava de la primera ocasió en què es portava a terme una sessió plenària totalment digital.  La convocatòria dels consellers havia estat tramesa electrònicament; tota la documentació de la sessió, tant la dels punts a debatre com la pròpiament organitzativa de l'acte, s'havia realitzat, signat i tramès digitalment; i la presentació dels punts i realització de l'acta de la sessió també es va fer de forma electrònica.

Cadascun dels grups polítics, a més de la presidència i les viceprecidències, tenia una tableta electrònica per seguir els punts a debat. El secretari va anar presentant els punts i realitzant l'acta a través d'un ordinador portàtil. I les mocions i els temes a tractar es presentaven en una pantalla electrònica.

Absència total del paper en tots els aspectes relacionats amb el ple

Però aquests aspectes, tot i ser els més visibles, no eren pas els element més novedosos. El realment destacable va ser l'absència total del paper en tots els aspectes relacionats amb el ple, com la redacció de documents, la signatura dels mateixos, la creació de l'ordre del dia de la sessió, la tramesa de l'ordre del dia als consellers comarcals, entre d’altres. I tot a partir d'una única plataforma que permet gestionar de forma integrada el treball administratiu del Consell Comarcal.

La plataforma que va permetre aquesta prova pilot s'anomena Actio i ha estat creada per la Diputació de Tarragona i posada a disposició de les administracions locals de la demarcació de forma totalment gratuïta. A més, aquesta plataforma  permet també la comunicació dels ens locals entre ells, amb la Generalitat de Catalunya i amb els ciutadans, les empreses i les entitats.  

Segons s’assegura des del Consell Comarcal,  la implementació d'aquesta plataforma està suposant «un esforç important tant per la part tècnica com per la part política» de l’ens supramunicipal. Una implementació que va començar a finals de l'any passat i que es preveu que s'allargarà fins a la constitució de la nova corporació comarcal, el proper mes de maig.