Foto d'una persona somiant.

Podem controlar el que somiem? La ciència dels somnis lúcids

Alguns estudis apunten a la seva utilitat clínica

Si està llegint aquestes línies potser és perquè el títol li ha cridat l’atenció i no s’havia plantejat aquesta possibilitat. O, per contra, pot ser que vostè formi part d’aquest percentatge de la població que experimenta somnis lúcids.

Com succeeix amb freqüència en temes relacionats amb el funcionament cerebral, respondre a les preguntes que plantegem no és senzill, així que anirem per parts. 

Què sabem dels somnis?

Els éssers humans passem aproximadament un terç de les nostres vides dormint. Tot el que té lloc durant aquest temps suscita un gran interès i, probablement, els somnis són el fenomen que més curiositat ha despertat al llarg de la història. No obstant això, encara queda molt per conèixer en relació amb aquest camp. 

Avui sabem que els somnis són fenòmens fisiològics que es produeixen fonamentalment durant la fase de son REM, i que inclouen emocions, sensacions, percepcions i pensaments. Si bé és cert que el contingut dels somnis és molt variat, generalment està relacionat amb experiències visuals, persones o objectes que ens trobem durant la vigília. 

Què són els somnis lúcids?

La característica principal dels somnis lúcids és que la persona és conscient d’estar somniant; fins i tot pot arribar a controlar el contingut del somni, encara que això no sempre passa. 

Aquest tipus d’experiències oníriques sovint són desencadenades per un malson en què sentim: «Això no pot estar passant». Són prou comuns, ja que més de la meitat de la població adulta les ha experimentat com a mínim un cop a la seva vida, i més d’un 20% ho fa amb certa freqüència. 

Malgrat això, no és clar quin és el grau de consciència durant aquell interval de temps. Els somnis lúcids s’entendrien com un estat intermedi entre el son i la vigília, i les persones amb tendència a experimentar-los poden presentar una activació neuronal més pronunciada a les àrees que controlen els pensaments. A més, sembla que aquests individus tenen accés a les memòries que generen durant la vigília. 

Finalment, el fet que tècniques com el mindfulness o atenció plena permetin treballar amb aquesta classe de somnis, com comentarem més endavant, podria estar suggerint la possibilitat que durant l’experiència es trobin actius alguns mecanismes de control de l’atenció. 

 

Existeix alguna manera d'induir-los?

Com hem dit, algunes persones experimenten aquest fenomen de manera espontània, encara que no és el més habitual. Es tracta d’una habilitat que es pot aprendre, i la comunitat científica continua investigant diferents mètodes per fer-ho. 

Les tècniques cognitives, per exemple, parteixen de la base que les experiències oníriques reflecteixen experiències vitals, i tracten d’entrenar la capacitat de generar somnis lúcids a través d’aspectes com la memòria o l’autorreflexió. 

Un altre tipus de tècniques es basen a incorporar senyals (per exemple, sorolls) durant la fase REM, que acabaran per introduir-se en els somnis i seran reconegudes per la persona. I alguns investigadors empren pràctiques com el mindfulness per incrementar tant la capacitat de controlar els somnis lúcids com la seva freqüència.

També trobem experiments basats en la ingesta de substàncies, i fins i tot s’han desenvolupat aparells que ajudarien a induir-los. Tanmateix, la major part d’aquests treballs no compten amb una gran qualitat metodològica; fa falta més investigació. 

Com afecten la nostra salut?

Encara que l’interès general en aquest fenomen acostuma a centrar-se en el seu aspecte més recreatiu, estudis apunten a la seva possible utilitat clínica. No podem oblidar que aquest tipus d’experiències són habituals en pacients amb trastorn per estrès posttraumàtic, entre altres. 

En primer lloc, la presència de somnis lúcids s’ha vinculat a un grau més alt de benestar, emocions positives, resiliència i a un augment de l’autoconfiança. Inclús s’ha plantejat que podrien servir com a estratègia de solució de problemes. 

A escala més terapèutica, els especialistes els han utilitzat per modificar el final dels malsons en persones que pateixen aquest problema de manera crònica. D’altra banda, la intensitat dels somnis lúcids i el fet que durant aquests apareguin emocions positives podria reduir els símptomes psicopatològics en persones amb malestar emocional.

Per contra, altres estudis suggereixen que fomentar aquesta pràctica podria ser perjudicial en pacients amb símptomes de tipus psicòtic, ja que podria contribuir a una pèrdua de contacte amb la realitat. 

Un altre àmbit d’investigació rellevant té a veure amb la relació entre els somnis lúcids i la qualitat del descans nocturn, però l’evidència al voltant d’aquest aspecte no és ferma. En cas d’existir alguna alteració en aquest sentit, sembla que no seria de gran rellevància, ja que els somnis lúcids ocuparien una petita part del temps total de son. 

Sabem que, en general, les experiències anòmales que es produeixen mentre estem adormits es poden associar a símptomes de malestar emocional que provocarien una intrusió en el somni. Tanmateix, sembla que els somnis lúcids no generen tanta angoixa com altre tipus d’experiències. 

A tall de conclusió, podem dir que no totes les persones viuen aquesta experiència com una cosa agradable, i que els somnis lúcids no són positius o negatius per si mateixos: les característiques del somni i la manera d’experimentar-los determinaran la seva influència sobre la salut emocional. La possibilitat que puguin afectar la qualitat del nostre son és motiu suficient per abordar aquest tema amb cautela. 

 

Aquesta notícia és una traducció de l’article publicat originalment en castellà al portal TheConversation.com.