Cunit també apujarà l'IBI als que tinguin pisos permanentment desocupats

El recàrrec s'aplica en aquells titular que tinguin dos o més habitatges desocupats

L'Ajuntament de Cunit segueix el camí iniciat per l'Ajuntament del Vendrell amb el recàrrec de l'IBI per als propietaris que tinguin pisos permanentment desocupats. Al ple municipal celebrat aquest dijous 24 d'octubre, el consistori cunitenc ha aprovat les ordenances fiscals per l'any 2020, on s'hi recull aquest increment de l'IBI per als habitatges que es trobin «desocupats amb caràcter permanent, i sempre que el titular tingui dues o més propietats en aquesta situació».

Aquesta és una mesura que ja han adoptat diversos ajuntaments catalans, després que l'estat introduís una modificació legal que permetia que fossin els mateixos consistoris els que establissin què es considera un habitatge desocupat. Segons l'Ajuntament de Cunit, es considera que un immoble està desocupat «quan aquell roman sense estar habitat sense causa justificada per un període de més de dos anys».

Pressió per posar els pisos al mercat de lloguer 

Pel consistori, aquesta desocupació permanent suposa «un incompliment de la funció social de l’habitatge», raó per la qual s'ha decidit prendre aquesta mesura per exercir pressió sobre els propietaris amb l'objectiu que posin aquests pisos al mercat de lloguer o els cedeixin a l'Ajuntament per fer lloguer social. Xavi Lorenzo, regidor d'Hisenda, ha explicat que aquest recàrrec «està pensat pels grans tenidors de propietats, com els bancs i també els fons d’inversió, que ara per ara mantenen el seu mercat d'habitatges buits».

L'Ajuntament de Cunit ha congelat la resta de taxes i tributs, excepte el del tipus impositiu de la plusvàlua pels increments de valors produïts entre un i deu anys, que passa del 14% al 25%. Pel que fa a les bonificacions, s'han mantingut les ja existents per l'IBI, l'IVTM, la brossa, les obres o l'ocupació de la via pública. Des de l'oposició, Cs ha mostrat els seus dubtes pel fet que el recàrrec de l'IBI pugui deixar la porta oberta a gravar aquells particulars que puguin tenir «dos o tres habitatges que els hagin comprat com a inversió o com a segones residències». La resta de partits han votat a favor de la proposta.