Tot allò que has de saber sobre l'embaràs ectòpic

Es produeix quan l'òvul fecundat queda adherit a l'exterior de la matriu

A diferencia de los embarazos normales, en el embarazo ectópico el óvulo fecundado se adhiere fuera del útero.
Al contrari d'allò que passa en un embaràs ordinari, en els ectòpics l'òvul queda a fora de la matriu | Cedida
 

Tenim dades de 2016 que afirmen que, cada dia, al món neixen més de 371.500 infants. La gran majoria dels naixements tenen lloc sense complicacions, ni durant l'embaràs ni durant el part. Ara bé, hi ha casos especials en què podrien produir-se condicions complicades per a la gestació i que, fins i tot, podrien arribar a originar la pèrdua del fill que s'espera.

 

L'embaràs ectòpic és una d'aquestes possibles complicacions. Es tracta d'una condició estranya que impedeix la continuació de l'embaràs. Tot seguit, explicarem què són els embarassos ectòpics i què els produeix, quins símptomes originen i com es poden tractar.

 

En què consisteixen els embarassos ectòpics?

Són complicacions de la gestació que fan que l'embrió quedi adherit a l'exterior de la matriu. De manera recurrent, els símptomes i els signes que produeix inclouen sagnat vaginal i dolor a la zona de l'abdomen, tot i que únicament es mostren en la meitat de les afectades.

 

Quan l'embaràs és normal, es produeix l'adhesió de l'òvul fecundat al revestiment que hi ha a la matriu i, en canvi, en els embarassos ectòpics aquesta adhesió normalment es produeix en una trompa de Fal·lopi, que és el conducte que connecta els ovaris amb la matriu i per on passen els òvuls. De vegades, en canvi, l'òvul fecundat també podria acabar-se adherint en una altra part de l'organisme, com la cavitat abdominal o un ovari. 

 

Aquests embarassos, però, no es poden produir de manera normal, perquè l'òvul fecundat no pot tirar endavant en aquest altre racó del cos i el teixit que està en creixement podria arribar a produir una hemorràgia que, si no es tracta, pot esdevenir fatal. Per això, s'haurà d'intervenir per tal que es produeixi un avortament, de manera quirúrgica o a través de medicaments. 

 

Per tal de prevenir aquesta mena d'embarassos, s'han de reduir determinats factors de risc com ara les infeccions causades per clamídia, el tabaquisme o altres malalties de transmissió sexual. Igualment, hi ha determinats mètodes de reproducció assistida que tenen risc d'embaràs ectòpic. 

 

Als països desenvolupats, aquesta mena de gestacions constitueixen aproximadament entre un 1% i un 2% dels embarassos que es produeixen mentre que, als indrets on es practiquen més les tècniques de reproducció assistida, aquesta taxa es pot elevar fins al 4%.

 

Els riscos de mort per a la mare, als països desenvolupats, varien entre el 0,1 i el 0,3, i constitueix el motiu més habitual de mort de la mare dins del primer trimestre.

 

 

Quins són els seus símptomes?

És molt habitual que els embarassos ectòpics siguin asimptomàtics, cosa que vol dir que els símptomes que pot experimentar la dona no són indicadors d'un embaràs ectòpic, sinó que els primers símptomes només poden ser com els típics de les primeres fases de l'embaràs habitual: sensibilitat als pits, nàusees i una absència de la regla. Igualment, en el cas de fer-se un test d'embaràs, el resultat serà positiu.

 

Ara bé, a mesura que l'òvul fecundat es va desenvolupant a l'indret que no li pertoca, els símptomes es van agreujant i tornant cada vegada més importants, i els podem dividir en dues categories: la primera, signes primerencs de l'embaràs ectòpic i, la segona, símptomes tardans o d'emergència.

 

Els signes primerencs de l'embaràs ectòpic

És freqüent que el primer senyal d'alerta que tinguem sigui un sagnat vaginal lleu i dolor a la zona de la pelvis. En el cas que la sang surti de la trompa de Fal·lopi, el dolor abdominal podria augmentar de manera important, a banda de provocar un augment de les ganes d'anar de ventre o l'aparició de molèsties a la zona de la pelvis.

 

Quan es produeix un sagnat més fort, la dona afectada pot arribar a sentir un mal molt intens a la zona de l'esquena, a l'alçada de les espatlles, a mesura que la sang va omplint l'àrea abdominal i pelviana. En funció de la part del cos on hi hagi l'acumulació de la sang i dels nervis que estiguin irritats, variaran els símptomes concrets que es presentin.

 

Els símptomes tardans o d'emergència

En cas que el creixement de l'òvul fecundat a la trompa de Fal·lopi prossegueixi, el conducte es pot arribar a trencar, i això podria originar un sagnat important a l'interior de l'abdomen. Si no es tracta ràpidament, aquesta hemorràgia pot causar la mort de la persona afectada, i pot originar símptomes com per exemple:

 

 • Un atordiment molt fort

 • Un xoc

 • Mal intens a la zona abdominal

 • Desmais

Fumar aumenta considerablemente el riesgo de embarazo ectópico.
El tabac fa incrementar el risc de patir un embaràs ectòpic | Cedida

 

Causes de l'embaràs ectòpic

La forma més habitual que presenten els embarassos ectòpics és la de l'embaràs tubari, en què l'òvul s'implanta a l'interior d'una trompa de Fal·lopi.

 

Moltes vegades, l'òvul queda encallat a la trompa a causa d'una malformació o d'una inflamació d'aquest conducte. El fet que l'òvul fecundat es desenvolupi d'una manera anòmala i els desequilibris a nivell hormonal, però, també poden exercir una influència en aquest sentit.

 

 

Principals factors de risc associats

Hi ha diversos factors de risc que, tot i que no constitueixen causants directes de l'embaràs ectòpic, poden ajudar a incrementar-ne les probabilitats, com ara:

 

 • Tractaments de fertilitat

 • Malalties de transmissió sexual com la clamídia

 • Tabaquisme

 • Cirurgia tubària

 • Embaràs amb DIU o lligadura de trompes

 • Haver patit un embaràs ectòpic abans

 

Es pot tractar?

Els òvuls fecundats no poden tenir un desenvolupament correcte a l'exterior de la matriu, perquè no només els mancarà l'entorn propici per créixer de manera adequada sinó que, a més, quan creixin podrien arribar a fer que el conducte es trenqués i a fer perillar la salut i la vida de la dona. 

 

Per tal de fer una correcta prevenció d'aquestes complicacions, cal eliminar el teixit ectòpic, per la qual cosa s'ha de dur a terme un avortament. En funció de l'estadi de l'embaràs i dels símptomes que provoqui, es pot fer de tres maneres diferents: a través de la medicació, de la cirurgia laparoscòpica o, finalment, de la cirurgia abdominal. 

 

A través de la medicació

En els casos de detecció d'embarassos ectòpics primerencs, que encara no han provocat símptomes de l'estil de l'hemorràgia inestable, es pot procedir a l'eliminació del teixit a través d'un tractament farmacològic, en concret a partir de metotrexat que s'administra amb una injecció. El metotrexat ajudarà a fer que les cèl·lules parin de créixer i en dissoldrà la formació.

 

Després d'haver injectat el metotrexat, es procedeix a seguir de prop l'evolució de la pacient afectada per tal d'assegurar que es recupera correctament.

 

Per mitjà de la cirurgia laparoscòpica

Igualment, els embarassos ectòpics també poden tractar-se a través de la cirurgia laparoscòpica. Es tracta d'un procediment a través del qual es practica una incisió petita a la zona abdominal, ben a prop del melic de la persona en qüestió.

 

Tot seguit, es fa servir un tub estret que està equipat amb llum i una càmera i que ajuda a fer una correcta avaluació de la zona de les trompes de Fal·lopi, a continuació s'elimina el teixit ectòpic i, en funció de l'estat del conducte i del sagnat que hi hagi, es fa una reparació de la trompa de Fal·lopi o es procedeix a la seva eliminació. 

 

Mitjançant la cirurgia abdominal d'emergència

En cas que es produeixi una hemorràgia greu a causa de l'embaràs ectòpic, podria ser necessari recórrer a la cirurgia d'emergència a partir d'una incisió a la zona de l'abdomen que ajudi a fer la reparació o l'extirpació del conducte que pateix els efectes de l'embaràs.

 

 

Referències bibliogràfiques

 • Cecchino, G. N., Araujo, E. i Elito, J. (2014). Methotrexate for ectopic pregnancy: when and how. Archives of Gynecology and Obstetrics, 290(3): 417–423.

 • Crochet, J. R., Bastian, L.A. i Chireau, M. V. (2013). Does this woman have an ectopic pregnancy?: the rational clinical examination systematic review. JAMA, 309(16): 1722–1729.


Comentaris

envia el comentari