Hort del Tondo de Valls amb cotxes aparcats

S'enderrocaran els immobles en mal estat a tocar de l'aparcament del Barri Antic de Valls

En concret, desapareixeran les construccions que es troben situades en les finques dels antics carrers de Sant Miquel i de la Font d'en Bosc

L'Ajuntament de Valls enderrocarà el conjunt de construccions en estat de  ruïna  que es troben entre l'aparcament del Barri Vell i la muralla de Sant Antoni. Aquest és el primer pas en l'ordenació futura d'un àmbit estratègic per la seva proximitat amb l'entorn patrimonial de l'església arxiprestal de Sant Joan.

La Junta de Govern ja ha encarregat els treballs de redacció del projecte d'enderroc a l'empresa Eixam Arquitectes SCCLP per un import de 4.400 euros. El projecte haurà de determinar l'execució de l'enderroc de diferents construccions.

En concret es troben situades en finques dels antics carrers de Sant Miquel i de la Font d'en Bosc. Actualment separen l'aparcament de la muralla de Sant Antoni. L'enderroc d'aquests immobles en ruïna permetrà sanejar aquesta part de l'aparcament del Barri Vell.

S'estima que pugui representar una inversió de gairebé 200.000 euros. Una xifra que es concretarà en el projecte tècnic que ara ha encarregat l'Ajuntament.

Conservació de l'adoberia

El projecte haurà de contemplar la conservació de l'adoberia del segle XIX. És un Bé Cultural d'Interès Local. En concret, es conservarà l'envolvent de l'edificació en cantonada i els murs de pedra de tancament de la finca. 

A més, tot i que s'ha previst enderrocar part d'una edificació annexa a l'adoberia, també es conservarà la planta baixa.

Tota aquesta zona forma part d'un Pla de Millora Urbana delimitat pel torrent de la Xamora, el Raval de la Farigola i la Muralla de Sant Antoni. Està contemplat en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. L'Ajuntament és el propietari majoritari amb prop del 70% de la superfície d'un pla de millora.

En aquest sentit, quan es desenvolupi l'ordenació urbanística d'aquesta zona, s'haurà de preveure protegir la visual espectacular que ofereix el temple i el campanar de Sant Joan.

Obres a la muralla

L'Ajuntament també ha encarrilat les obres a la Muralla de Sant Antoni. Es tracta de la, primera gran actuació del projecte global de recuperació de les antigues muralles medievals  de Valls.

L'obra, amb un pressupost de 480.000 euros i amb el finançament d'un 40% dels fons de l'1,5% Cultural del Ministeri de Foment, s'iniciarà aquest any 2021. Permetrà consolidar, reinterpretar i urbanitzar un tram de la muralla, declarada també Bé Cultural d'Interès Nacional.