Imatge de la façana de l'Agència Tributària

Els errors més típics de la Renda que et poden costar serioses sancions enguany

La campanya de la declaració de la renda comença el 7 d'abril

El pròxim 7 d'abril comença la Declaració de la Renda 2020, i hi ha diverses coses que has de tenir en compte per no espantar-te. Perquè si no revises bé el formulari abans d'entregar-lo i declares malament l'IRPF, la retenció de l'IVA o el domicili fiscal, pots rebre sancions elevades.


Queden poques setmanes perquè comenci la campanya de la renda d'aquest any, un moment angoixós per a molts contribuents que ho troben molt complicat. Alguns fins i tot opten per entregar directament l'esborrany que la mateixa Agència Tributària prepara. Però això pot dur a errors que després es poden pagar molt cars.

Primer, s'ha de tenir en compte que aquest és un any especial i que el coronavirus afectarà la declaració de la renda en diversos aspectes. Els tècnics d'Hisenda recomanen revisar a fons els petits detalls, aquest any més que mai. Els contribuents podrien beneficiar-se d'alguns aspectes, però també cometre errors o omissions que comporten fortes multes.

Segons la normativa, entre les infraccions i sancions tributàries es diferencia entre infracció lleu, greu o molt greu. La mateixa normativa recull els suposats i els classifica segons el grau de gravetat, que pot dependre de la quantia de la declaració. Quan la base de la sanció és inferior a 3.000 euros o quan no existeix ocultació, es considera infracció lleu i significa una multa del 50% de la quantitat. Però si la base de la sanció és superior als 3.000 euros o existeix ocultació, es considera infracció greu, i llavors les multes són més dures.

Per exemple, la utilització de documentació falsa com factures o justificants, o més d'un 10% d'errors en els llibres o registres, també es consideren infraccions greus. La multa és proporcional a la quantitat i oscil·la entre el 50% i el 100%. Si el contribuent utilitza mitjans fraudulents per la liquidació, s'afronta a una infracció molt greu que li pot costar entre el 100% i el 150% de la base liquidada.

Hi ha un altre cas on el contribuent pot sortir perjudicat en la declaració, i és l'error en el domicili fiscal. És un error simple, però que comet més gent de la que es pot imaginar. Per aquest motiu és important revisar l'esborrany abans d'entregar-lo: si t'equivoques en el domicili fiscal pot arribar una multa d'Hisenda de 100 euros.

Què fer si t'has equivocat

El més recomanable és revisar bé la declaració abans d'enviar-la. Si malgrat tot t'equivoques, hi ha maneres d'arreglar-lo, encara que probablement et tocarà pagar alguna part. La manera de corregir els errors depèn de si aquest et beneficia o et perjudica.

Si t'has equivocat a favor teu, pots presentar una declaració complementària, és a dir, una segona declaració incloent les dades corregides. És una manera de dir a Hisenda que t'has equivocat, i que vols tornar la part que t'has emportat de més. Per fer-ho, has d'entrar a la web, identificar-te i anar a l'opció «modificar una declaració». Llavors has d'indicar els motius i corregir allò en què t'has equivocat.

Però si els errors que has comès a la declaració et perjudiquen, has de seguir un altre procés. Si has pagat més del que havies de deure o has rebut una part inferior a la que et toca, pots fer una sol·licitud d'ingressos indeguts. Has de presentar la correcció a través de la pàgina de l'Agència Tributària o a la delegació corresponent al teu domicili fiscal.

S'ha de tenir en compte que presentar una declaració complementària no suposa cap sanció, però existeix un recàrrec d'entre el 5% i el 20% si ho fas fora de termini. SI a més transcorre més d'in any, s'ha d'afegir interessos de demora. És important seguir el procediment correcte, perquè del contrari el contribuent afronta un sobrecost major en forma de recàrrec o interessos de demora.