Les fases i els canvis de l'adolescència

Una etapa plena de transformacions a nivell psicològic, biològic, social, emocional i sexual

.
L'adolescència va acompanyada de grans canvis per a les persones | Cedida

Dins de les etapes vitals dels individus, l'adolescència té una gran importància. Es tracta d'un moment en què es produeixen diverses modificacions a nivell sexual, emocional, biològic, físic, psicològic i social que ens acabaran condicionant l'existència d'una manera rellevant.

 

Tot seguit parlarem de l'adolescència i mirarem d'explicar en què consisteix, quan s'inicia, les fases que té i les transformacions que comporta per a les persones que hi passen, tant si són de sexe femení com masculí.

 

En què consisteix l'adolescència?

Quan anem de la infantesa fins a l'adultesa, passem per un període de transició: es tracta de l'adolescència, una fase del desenvolupament de les persones que és transcendental per a moltes cultures del planeta.

 

El pas de ser un infant a convertir-se en un adult és un moment ple de rellevància que implica un gran nombre d'elements diferents a nivell cultural i social, i molts indrets del món el celebren a nivell social i/o religiós.

 

Al món científic, de fet, s'estudia amb gran interès aquesta etapa de la vida perquè comporta una varietat molt important de canvis hormonals, físics, sexuals, biològics i psicològics per als adolescents quan hi passen.

 

Igualment, moltes persones discrepen pel que fa a l'edat d'inici de l'adolescència. Es tracta d'un fenomen ben complex, que no es pot categoritzar amb facilitat i que té efectes ben diferents en les persones. Aquest fet pot vincular-se amb el component social que té, que és de vital importància.

 

Segons l'Organització Mundial de la Salut, al voltant d'un cinquè de la població mundial és adolescent. Es tracta d'una xifra gens desdenyable, i la majoria d'ells resideixen en països en vies de desenvolupament o subdesenvolupats.

 

Quan s'inicia? Etapes i durada

Fa molts anys que s'intenta establir, sense èxit, un consens al voltant del temps que es pensa que dura l'adolescència. Com que al llarg de la història ha anat variant l'esperança de vida de la població del planeta, també ho han fet els límits d'edat que s'han anat fixant per a l'adolescència al llarg del temps.

 

Avui en dia, l'OMS determina que l'adolescència és el moment vital que s'emmarca entre els 11 anys d'edat i els 19, i aquesta etapa es pot subdividir en dos moments diferenciats.

 

El primer moment, o fase, s'anomena primera adolescència, i és el moment de la vida de les persones des dels 11 o 12 anys i fins als 16. La següent fase rep el nom d'adolescència tardana, i es produeix entre els 17 anys i els 19. Cadascuna d'aquestes dues fases es caracteritza per diverses transformacions en el si de l'individu, que també poden tenir una certa semblança amb les que es produeixen en altres adolescents dins de la mateixa fase.

 

L'OMS situa l'adolescència entre els 11 i els 19 anys d'edat
L'OMS situa l'adolescència entre els 11 i els 19 anys d'edat | Computer Hoy

 

Transformacions que experimenten tant els homes com les dones

El tret més significatiu de l'adolescència són les transformacions que es produeixen durant aquesta etapa vital. De fet, una de les definicions que es poden donar d'aquest període és la d'una etapa de la vida en la qual es produeixen canvis molt variats i diversos.

 

Les transformacions que viu l'adolescent en aquest període es produeixen en un gran nombre d'àmbits vitals i la seva manera d'enfrontar-s'hi és clau per tal de forjar el seu caràcter d'adult. Tot seguit, ens fixarem en les classes més rellevants de canvis que trobem durant aquesta etapa de la vida.

 

1. A nivell físic

Òbviament, les transformacions a nivell físic durant l'etapa de l'adolescència són les més fàcils de veure. Entre els canvis més importants, per exemple, destaquen l'augment de pes, d'altura, de greix corporal i de massa muscular, a més d'un augment de la sudoració, la presència més o menys important d'acne i l'aparició de borrissol en diverses parts de l'organisme.

 

2. A nivell hormonal i biològic

Els adolescents experimenten una sèrie de transformacions hormonals i biològiques que són bàsiques perquè es desenvolupi de manera correcta tota la fase de transició. Les accions que duen a terme aquestes hormones, de fet, són les responsables de les transformacions que es produeixen durant l'etapa de l'adolescència.

 

L'hipotàlem és una zona del cervell que conté el centre de control més important pel que fa a la segregació de les hormones clau per al desenvolupament en aquesta etapa vital. De fet, l'hipotàlem segrega hormones cap al cos a partir del moment aproximat en què l'individu té 8 anys.

 

Quan pertoca, aquesta part del cervell s'encarrega de controlar l'inici de les maduracions que es produeixen al cos, com ara el començament de la menstruació en el cas de cada dona.

 

Les hormones sexuals que tenen un paper més rellevant pel que fa a les transformacions entre dones i homes són la progesterona, els estrògens i els andrògens.

 

3. A nivell psicològic

En aquest moment de la vida tan important, la persona també experimenta un gran nombre de transformacions en l'àmbit emocional. En aquesta mena de transformacions també s'hi inclouen les hormonals i biològiques, i això comporta que a vegades l'individu en qüestió tingui alts i baixos de caire emocional, comportaments rebels i/o irascibles i, finalment, més sensibilitat del que seria normal.

 

4. A nivell sexual

Durant l'etapa de l'adolescència, la sexualitat és un tema de gran importància, perquè un dels canvis més rellevants que es produeixen és la maduració sexual. El grup de transformacions sexuals que es produeix durant l'adolescència està directament vinculat amb els processos psicològics, biològics i físics de la persona en aquesta etapa.

 

A nivell hormonal, el desenvolupament sexual es produeix a la primera adolescència, aproximadament antre els 11 i els 16 anys d'edat. El canvi més significatiu és l'aparició de la regla, tot i que igualment es produeixen les transformacions externes que ajuden a diferenciar tots dos gèneres, que són els caràcters sexuals secundaris.

 

El procés de maduració sexual acaba a l'adolescència tardana, i en aquest moment els òrgans que tenen funcions reproductives ja estan a punt per funcionar. Aquest és el motiu pel qual les transformacions sexuals d'aquest període de la vida són molt rellevants.

 

La capacitat de concepció i la maduresa sexual comencen abans en el cas de les dones que en els homes. Per això, un dels riscos més importants d'aquest període són els embarassos en l'adolescència, un fet que es pot evitar si les persones reben una educació sexual com cal uns anys abans.

 

5. A nivell psicosocial

Les transformacions a nivell psicosocial, que es refereixen al desenvolupament de la persona a nivell social, són igualment molt rellevants a l'etapa de l'adolescència.

 

Durant aquesta època, els fonaments per al bon desenvolupament en l'àmbit psicosocial són un entorn positiu d'amistats i uns vincles familiars saludables.

 

 

Referències bibliogràfiques:

  • Coe, C., Hayashi, K. i Levine, S. (1988). Hormones and behavior at puberty: Activation or concatenation. A M. Gunnar i W. A. Collins (Eds.), The Minnesota Symposia on Child Psychology, Vol. 21, pp. 17–41. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

  • WHO (2018). Adolescent Development. World Health Organization. Extret de www.WHO.int


Comentaris

envia el comentari