La tornada a la feina dels funcionaris catalans: distanciament, neteja i equips de protecció

La Generalitat publica un protocol perquè els departaments preparin la reincorporació

Persona treballant en una oficina
Clatellada del Tribunal Suprem als funcionaris més dropos | Pixabay

Garantir una distància de seguretat d'un metre i mig, equips individuals de protecció i mesures de neteja i desinfecció, són les principals condicions que s'hauran de complir per a la futura incorporació presencial dels treballadors públics. El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat ha publicat una instrucció que detalla aquestes mesures per tal que els departaments i els diferents organismes públics es puguin anar preparant i establir plans de reincorporació.

De moment, però, es manté el teletreball com a opció preferent i no s'ha especificat fins quan ho serà, perquè dependrà de l'evolució de la pandèmia. La instrucció estableix que s'haurà de garantir als llocs de treball la distància de seguretat entre persones d'un mínim d'un metre i mig. Per fer-ho possible, apunta que es poden prendre mesures organitzatives com la reincorporació de manera gradual, la reassignació de tasques, l’establiment de torns o la combinació de treball presencial i teletreball.

Mascaretes i guants, obligatoris

En aquest sentit, s'estableix que els departaments han de dotar el personal dels equips de protecció necessaris, que seran fonamentalment mascaretes, guants i, si calen, ulleres, i formaran el personal en l’ús d’aquests elements. I concreta que el personal d’administració i tècnic i el personal laboral ha d’utilitzar mascaretes quirúrgiques o FFP2, d’acord amb el que estableixi l’avaluació de riscos i en funció de l’activitat i de l’adopció d’altres mesures, com ara mampares o altres que es puguin determinar.

També s'hauran de fixar pautes d'higiene i rentat de mans de forma freqüent, així com situar gel hidroalcohòlic a l’entrada dels centres de treball amb l’obligació que tothom el faci servir abans d’entrar. Els serveis de Prevenció de Riscos Laborals modificaran les pautes d’avaluació i identificaran i avaluaran el personal que pertanyi a grups d’especial vulnerabilitat per tal de valorar adaptacions addicionals al lloc de treball, mesures de mobilitat o informe de proposta d’incapacitat temporal.

Neteja i desinfecció diària d'espais i equips electrònics

Segons la instrucció, caldrà identificar els processos essencials i avaluar el seu funcionament durant el període de confinament per determinar quin serà l’equip presencial necessari per al desconfinament i organitzar l’activitat essencial en equips separats per evitar que una possible afectació del virus provoqui l’aïllament de tot el personal essencial. Pel que fa a les àrees comunes, s’establiran zones d’entrada i de sortida diferenciades per evitar aglomeracions i es deixaran, sempre que sigui possible, les portes obertes per utilitzar al mínim les manetes.

Els departaments hauran de disposar d’un protocol de neteja i desinfecció diari, que s’aplicarà a espais i superfícies de treball, manetes, polsadors, taules, taulells, passamans d’escales, etc. També els equips electrònics, com ordinadors i perifèrics, poden ser desinfectats amb alcohol isopropílic.

D’altra banda, els departaments també impulsaran mesures preventives de seguretat en la mobilitat del personal, prioritzant el desplaçament a peu, en bicicleta o patinet i en vehicle particular.


Comentaris

envia el comentari