El líder de Podem, Pablo Iglesias, a la presentació del programa electoral de la seva formació  (8/4/2019)

El govern espanyol anuncia canvis en el subministrament d'aigua, llum i gas

L'Estratègia de Desenvolupament Sostenible veu important reformar el mercat elèctric

Les últimes directrius generals de l'Estratègia de Desenvolupament Sostenible tenen com a propòsit abordar els canvis normatius necessaris per reformar el mercat elèctric, erradicant la sobre retribució que reben en el mercat majorista determinades tecnologies. «Els efectes sobre els alts costos de l'electricitat a Espanya mereix una atenció prioritària», assegura el text.

Aquest dimarts, ha estat el Consell de Ministres qui ha pres en consideració les directrius d'aquesta estratègia, un document que s'aprovarà durant els propers mesos i que servirà l'eina del govern espanyol perquè Espanya compleixi amb l'Agenda 2030, el full de ruta per al desenvolupament signada pels estats membres de les Nacions Unides el 2015.

En aquest document es fa referència a la reforma i modificacions del mercat elèctric majorista. Actualment, el sistema és marginalista, en el sentit que la demanda es cobreix primer amb les tecnologies més barates i després s'incorporen, a poc a poc, d'altres més cares. Això sí, totes cobren el preu de l'última que hagi entrat. És a dir, el preu més alt, inclosos els que tenen menor cost en la generació, com la hidràulica i altres renovables.

La diferència entre el preu de producció i els ingressos obtinguts amb l'energia al mercat es coneix com 'windfall profits'. Pablo Iglesias, vicepresident segon del govern de Pedro Sánchez i ministre de Drets Socials i Agenda 2030 -el departament encarregat d'elaborar l'estratègia-, sempre ha defensat la desaparició d'aquest increment de què gaudeixen les companyies elèctriques.

És una realitat que, aquests dies, el preu de l'electricitat al mercat majorista té un pes de gairebé el 35% en la tarifa regulada o Preu Voluntari al Petit Consumidor (PVPC), un fet que es reflecteix de manera clara en el rebut de la llum dels consumidors acollits a ella.

El Subministrament Mínim Vital

Per la seva banda, el document aprovat pel Consell, explica que s'aprofundirà en els mecanismes per protegir els consumidors més vulnerables dels talls de subministrament, especialment per les seves condicions econòmiques, a través de figures com el subministrament mínim vital i el principi de precaució.

Les mateixes directrius de l'estratègia exposen que també és molt important aplicar, paral·lelament al desplegament de les energies renovables, criteris de transició justa a les zones afectades pel tancament d'instal·lacions contaminants.

Així mateix, el document considera que «el contingut del dret a un habitatge adequat no pot desvincular-se de l'accés a certs serveis indispensables per al desenvolupament de la vida en condicions de dignitat, com són l'aigua o l'electricitat». Una altra part del text aprovat és que recorda que, l'any 2019, el 7,7% de la població no podia mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada, un percentatge que s'elevava fins al 25% en el cas de les llars situades en el desè i últim esglaó de menor renda.

Les seves directrius assenyalen que això «posa en evidència la persistència de situacions de vulnerabilitat i pobresa energètica al nostre país, que encara ens allunyen de l'acompliment de l'objectiu de desenvolupament sostenible número 7» (accés a una energia més assequible i no contaminant ni amb efectes nocius per al medi ambient).

Finalment, el document recorda que Espanya, tot i les reformes introduïdes en els dos últims anys en el mercat elèctric, «és el cinquè país de la UE amb la factura elèctrica més cara», de manera que és una qüestió essencial «intensificar els esforços posats en marxa per a la reducció de la factura elèctrica».