Imagen de monedas de dos euros, un euro y cincuenta céntimos

Què cal fer per demanar l'ajornament dels impostos pel coronavirus

Es poden ajornar des del 13 de març fins al 30 de maig fins a un total de 30.000 euros

Aquest dilluns, 6 d'abril, l'Agència Tributària ha fet públic a la seva pàgina web com hem de sol·licitar els ajornamentsd'impostosd'autònoms i pimes. Aquesta mesura va prendre's basada en el reial decret llei que es va aprovar el passat mes. Així, es poden ajornar des del 13 de març fins al 30 de maig fins a un total de 30.000 euros en pagaments d'impostos durant 6 mesos. Segons l'executiu, tindrà un abast de 14.000 milions d'euros.

Segons han publicat, els ajornaments tributaris tindran una concessió de sis mesos, però les empreses podran tornar els diners en tres mesos si ho desitgen i no abonar d'aquesta manera res en interessos. Concreten que tant els autònoms com les pimes poden sol·licitar ajornaments per conceptes que fins ara  es consideraven inajornables.

Es podran ajornar pagaments com les retencions de l'IRPF, pagaments fraccionats de l'Impost de Societats i les quotes repercutides de l'IVA. S'inclouen, a més, en l'ajornament del pagament extraordinari del calendari de reemborsament en els préstecs expedits per la Secretaria General d'Indústria i PIME.

Com sol·licitar-los

Per realitzar la sol·licitud, s'ha d'adreçar a la pàgina web  de l'Agència Tributària. Les persones que vulguin acollir han de presentar els procediments d'autoliquidació en què apareixen les quantitats a ingressar que el contribuent vulgui ajornar, marcant l'opció de «reconeixement de deute».

Posteriorment, han d'accedir a «presentar sol·licitud» en l'apartat d'ajornament de la seu electrònica de l'AEAT i omplir els requisits de la sol·licitud. Recorden que és important marcar amb un 'sí' a la casella de «sol·licitud acollida l'article 14 de Reial decret llei 7/2020, del 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del Covid-19». Després de seleccionar aquesta opció, apareixerà un missatge que diu: «Sol·licitud acollida».

En cas de marcar-se la casella «no» a «sol·licitud acollida a l'article 14 de Reial decret llei 7/2020, del 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del Covid-19», la sol·licitud es tramitarà d'acord amb els termes de la Llei 58/2003, del 17 de desembre, general tributària, i no al que estableix el nou decret-llei anteriorment explicat.