ÚLTIMA HORA

🚨 Evacuen d'urgència una fàbrica que produeix la vacuna d'AstraZeneca al Regne Unit

Hisenda defineix el formulari per reclamar l'IRPF de la prestació per maternitat

El no formulari és vàlid per a les declaracions fetes des de l’any 2014 fins el 2017

La prestación por maternidad está exenta de pagar IRPF.
La prestació per maternitat està exempta de pagar IRPF. | CatalunyaDiari.cat

A partir d'aquesta setmana està previst que l'Agència Estatal d'Administració Tributària, AEAT, posi en marxa un nou formulari que està acabant de perfilar amb el qual es podrà reclamar l'IRPF de la prestació per maternitat i paternitat. Aquest document es podrà trobar tant a la pàgina web de l'AEAT com en totes les oficines d'Hisenda.

D'aquesta manera es complirà amb la decisió que va prendre el Tribunal Superior quan va declarar que queden exemptes de l'Impost de Renda de les Persones Físiques, IRPF, les prestacions per maternitat i paternitat. Així doncs, segons Gestha, el Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda, gràcies a aquesta nova ajuda prop d'1,1 milions de persones de tot el país es podran beneficiar i la quantitat total de diners a la que ascendirien les devolucions podria arribar a ser de 53 milions d'euros.

Procés per reclamar l'IRPF de la prestació per maternitat

A més, des d'Hisenda han indicat que els usuaris que vulguin iniciar el procés de devolució de l'IRPF de la prestació per maternitat hauran d'especificar al formulari els anys en els quals van percebre la prestació i que han de ser des de l'any 2014 fins al 2017.

Per una altra banda, caldrà que indiquin clarament quin és el compte bancari al qual se'ls ha d'abonar l'import a retornar i també ha advertit que no caldrà que el sol·licitant presenti el certificat de la Seguretat Social acreditatiu, ja que aquesta informació es validarà automàticament amb l'AEAT.

Els tècnics de l'AEAT seran els encarregats de contrastar degudament tota la informació que es proporcioni a través dels formularis i ho faran, si escau, ingressant en els registres de les declaracions en els anys que s'hagin indicat per poder calcular l'import a retornar.

En la página web de la Agencia Tributaria y en sus oficinas estará disponible desde esta semana el formulario para reclamar el IRPF por prestación de maternidad.
A la web de l'Agència Tributària i a les oficines es trobaran els formularis per reclamar l'IRPF per prestació de maternitat. | Cedida

Liquidació provisional a la devolució de l'IRPF

Un cop la informació hagi estat verificada, l'Agència Tributària contactarà amb la persona declarant per tal d'informar-la si li tornaran o no l'import demanat i si creu que cal que sol·liciti una rectificació. A més, segons ha confirmat Gestha, la notificació s'haurà de realitzar a través d'un missatge, SMS, o per correu electrònic.

Aquells qui sol·licitin el reemborsament de l'IRPF per la prestació de maternitat i finalment el seu formulari sigui procedent, rebran una liquidació provisional i hauran d'esperar uns mesos perquè Hisenda els faci el dipòsit bancari, juntament amb tots els interessos generats per la demora. Cal recordar que aquest tipus de tràmit només es podrà fer per declaracions presentades a partir de l'any 2014, però pels anteriors no.


Comentaris

envia el comentari