Salut

L’Hospital de Reus assumirà la gestió de la Fundació per la Investigació del Càncer

El moviment es farà efectiu a finals d’any coincidint amb el traspàs de poders al CatSalut

L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus assumirà la gestió de la Fundació per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA) en els propers mesos. Tal com ha pogut confirmar Tarragonadigital,  la FUNCA es dissoldrà com a tal i quedarà integrada com una branca més del centre hospitalari. Fonts de la FUNCA expliquen que «és un pas que es farà efectiu a finals d'any, per tal que la FUNCA pugui passar a formar part de la nova entitat de dret públic que en els propers mesos constituirà el CatSalut».

La decisió, que es farà efectiva a abans de finalitzar el 2019 i implicarà una «cessió global d’actius i passius a favor de l’entitat Hospital Sant Joan de Reus SAM», va quedar aprovada pel patronat de la FUNCA el passat 10 de juliol. Amb aquest acord, el centre hospitalari assumirà tots els drets i obligacions de la Fundació  i també  absorbirà la plantilla de treballadors de la FUNCA.

Els principals objectius de la Fundació per a la Investigació del Càncer, que abasta la Regió Sanitària Camp de Tarragona i Regió Sanitària Terres de l’Ebre, són els de portar a terme activitats relacionades amb la investigació, els sistemes d’informació, la prevenció i el control de càncer, i donar suport a la gestió de serveis relacionats amb l’oncologia a les regions sanitàries Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, en especial pel que fa a la referència a la  investigació epidemiològica i a la prevenció del càncer.

Recerca epidemiològica i prevenció del càncer

La FUNCA treballa la recerca epidemiològica, centrada en el Registre de Càncer de Tarragona, amb la qual és possible  conèixer els diferents indicadors que mesuren la magnitud del problema del càncer, com ara la incidència, la mortalitat, la supervivència i la prevalença. Tots aquests indicadors, seguits al llarg del temps, permeten identificar les seves tendències i estimar la magnitud del càncer en un futur no llunyà, alhora que permeten identificar els possibles factors que expliquen els diferents valors de cadascun dels indicadors. El Registre, tal com explica la FUNCA, també és útil per  avaluar l’efectivitat i l’impacte de les activitats tant de prevenció primària com de detecció precoç dels càncers. 

Pel que fa a la prevenció, la Fundació per a la Investigació i Prevenció del Càncer treballa en el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama  Tarragona-Terres de l’Ebre i en el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recta. A més, també intervé a través d’accions puntuals en el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Coll Uterí. D’altra banda, també realitza activitats de prevenció primària en col·laboració amb la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre en temes de tabaquisme, alimentació i altres.