Imatge d'un operari de Seat treballant al taller

A la llum la llista de feines més ben pagades a Catalunya

Els treballs vinculats a la informàtica i les telecomunicacions, els que tenen més demanda i més ben pagats

Les professions més demandades a Catalunya pertanyen a les famílies d'informàtica i telecomunicacions (IT), tecnologia i indústria —inclou les enginyeries—, i professions, arts i oficis. Aquests tres sectors concentren el 32% de les ofertes que demanen titulació d’FP o universitat gestionades per InfoJobs els darrers dos anys, segons l'informe anual que publiquen la Cambra de Barcelona i el portal web de cerca d'ocupació.

El següent grup de professions amb més vacants publicades són l’integrat per administració d’empreses i finances i banca —que concentren el 13% de vacants—, comercial i vendes (10%) i atenció al client (10%). En aquest sentit, des de la Cambra de Barcelona han destacat l'increment enguany de les vacants en l'àmbit de la sanitat i la salut, que ha passat del 5% del total de vacants el 2018 al 7% de mitjana en el període 2019-2020.

La resta de famílies professionals analitzades en l'informe tenen un pes inferior al 5%. La resta de famílies professionals tenen un pes del 5% o inferior sobre el total de vacants gestionades per InfoJobs.

Les professions amb més sortida professional

L'informe de la Cambra de Barcelona i InfoJobs situen les professions amb més sortida són les vinculades a la informàtica i les telecomunicacions, a la tecnologia i la indústria, així com les relacionades amb els oficis. En aquest sentit, l'informe identifica les professions que tenen més sortida professional com aquelles en les quals el nombre de candidats que es presenten per oferta és més baix —per sota de 50 candidatures per vacant—, un fet que significa que hi ha una alta demanda en el mercat laboral per l’oferta de professionals que demanen feina.

Així mateix, l'estudi també revela que tenen una alta sortida professional les professions vinculades a la banca i les finances i a la sanitat i la salut —a causa de la pandèmia. En aquest sentit, des de la Cambra de Barcelona s'assegura que moltes de les famílies professionals han caigut en l'índex de sortida professional, ja que la crisi de la Covid-19 ha incrementat la taxa d'atur i ha reduït les ofertes laborals.

Els treballs vinculats a la informàtica i les telecomunicacions, els més ben pagats

El sou mitjà brut de les ofertes laborals que demanen titulació en FP està al voltant dels 23.500 euros anuals, mentre que en els graduats universitaris la xifra s'eleva fins als 30.300 euros anuals, segons el portal web d’InfoJobs. Pel que fa a les ofertes laborals que demanen un grau d'FP, els treballs amb millors remuneracions són els relacionats amb la informàtica i les telecomunicacions —prop dels 30.000 euros anuals— i la tecnologia i la indústria (al voltant dels 27.000 euros).

En el cas de les ofertes laborals que demanen un grau universitari, les professions que ofereixen un sou més alt són les relacionades amb la informàtica i les telecomunicacions (35.593 euros/any de mitjana, que arriben als 46.500 euros/any quan es demanen cinc anys d’experiència), seguit per les branques comercial i immobiliària i la construcció (gairebé 35.000 euros en aquests dos casos). En aquest sentit, l'informe revela que un element determinant en el salari és l’experiència.

D'altra banda, l'estudi de la Cambra de Barcelona i InfoJobs alerta que algunes professions els salaris són excessivament baixos. En aquest sentit, es destaca el cas del sector de la salut, on el salari mitjà ofert a les vacants no arriba als 19.000 euros (grau d’FP) o als 29.000 (títol universitari). És per això que des de la Cambra es demana que aquests llocs de treball tinguin, a més del reconeixement social, també tinguin un «merescut» reconeixement econòmic.