puntos-cardinales

Interpreta la carta natal amb els punts cardinals astrològics

L'ascendent, el descendent, el fons de cel i el mig cel et poden ajudar a desxifrar tots els seus sentits amagats

Coneguts igualment amb la denominació d'angles o cúspides de les cartes natals, els punts cardinals es comporten com una brúixola. De fet, ens mostren com es poden abordar les interpretacions de tipus astrològic dins de les cartes astrals.

Les cartes astrals ens poden fer arribar a diverses conclusions sense haver de dominar conceptes astrològics complicats. Si fem un cop d'ull a la carta, podem resoldre aquests interrogants: si la persona en qüestió és extravertida o no ho és; si depèn excessivament de la resta de les persones o si té dificultats per cooperar; si una de les seves principals prioritats és la fama, etc.

Tens ganes de descobrir quins punts cardinals existeixen i què ens volen dir dins d'una carta natal? Tot seguit t'expliquem tot allò que et cal esbrinar al voltant d'aquesta  eina tan rellevant. És ideal per iniciar-te en l'astrologia!

En què consisteixen els punts cardinals a nivell astrològic?

cardinales
La carta natal queda dividida en quatre zones a través dels angles o punts cardinals | Horóscopo Mágico
 

Encara que quan volem tenir un domini d'una disciplina tenim tendència a dividir-la en diverses seccions, la carta astral és una totalitat que ens cal contemplar de manera conjunta. Abans de posar-nos a analitzar les cases, els planetes i els signes en què tot queda disposat, tenim la possibilitat d'obtenir conclusions a partir de quatre àrees fonamentals de la carta natal: els punts cardinals.

Dins d'una carta natal, els punts cardinals o angles simbolitzen quatre expressions d'identitat que són primàries i que els individus adopten al davant de la vida. Serveixen per tal de determinar l'aspecte físic, manera de ser, motivacions i disposició de les persones pel que fa a la vida, entre altres coses.

Aquests quatre punts cardinals són els següents: fons de cel, mig cel, descendent i ascendent. S'oposen entre ells de dos en dos, conformant un parell de línies que queden creuades aproximadament en un sentit perpendicular. D'aquesta manera, la carta astral es divideix en un total de quatre seccions. 

Ascendent

Els punts cardinals tenen franges horàries i, en aquest sentit, l'Ascendent té una correspondència amb el signe de la carta astral on podem situar l'alba d'un lloc i dia específics. Aquest ascendent, a la roda del zodíac, ens indica l'inici de la casa I.

Com que es vincula amb la casa I, l'ascendent ens indica de quina manera l'individu es mostra al món. Constitueix la màscara que ens permet tirar endavant sense haver-nos d'exposar excessivament a la resta de la gent, un mitjà que va fer que l'ànima desenvolupés els ideals del signe solar.

Podria ser, per exemple, que des de sempre sàpigues que ets Balança, però que la resta de gent trobi que la teva personalitat estaria més a prop del signe en què tens l'ascendent. Per exemple, no és igual tenir Cranc com a signe solar i l'ascendent Lleó que haver nascut sota el mateix signe solar però amb un ascendent Verge. L'ascendent Lleó farà que la persona amb el signe solar Cranc sigui més extravertida del que seria habitual, i l'ascendent Verge, en canvi, pot fer que l'individu tingui un sentit de l'ordre que no es reconeix fàcilment en les persones que són purament Cranc —és a dir, que tenen tant el signe solar com l'ascendent al signe de Cranc.

Igualment, l'ascendent influeix en el temperament i en determinats aspectes físics. Un exemple d'això seria que els ascendents amb l'element aigua, com ara els Cranc o els Escorpí, són individus que posseeixen una mirada ben penetrant. Els individus que tenen l'ascendent en signes de foc, de l'estil de Sagitari o Àries, tindran tendència a constar d'una complexió atlètica que fa que estiguin preparats per dur a terme tota mena de combats. En cas que l'ascendent sigui d'aire, com en el cas de Balança o Aquari, no tindrà gaire to muscular i, en canvi, en el cas dels signes de Terra la tendència serà més aviat cap al coll ample i cap al cos robust. 

Descendent

Se situa justament a l'altra banda de la carta, al cantó est que s'oposa a l'ascendent. En concret, cau a la casa VII, que és la casa de les relacions, i el signe corresponent a l'ocàs quan es produeix el naixement en una carta natal o data que s'ha de consultar en un indret concret per a una carta astral. 

A nivell astrològic, el sentit del descendent es relaciona amb el «gran altre», i el signe en què es troba ens mostra la classe d'associats o de parella que atraiem de manera habitual. Igualment, ens indica les qualitats que tenim amagades i que, com que no les reconeixem en nosaltres mateixos, veiem que es projecten a la resta de les persones.

Mig Cel

Es tracta del punt que s'eleva més al meridià i que es correspon amb el mig dia. Igualment, també se'l pot denominar amb altres noms om ara «cap del drac» o «zenit». Se situa sempre a la casa X  de les cartes natals o astrals, i és possible trobar-lo a la zona septentrional, que és la més elevada. Igualment, fa referència a les motivacions i aspiracions de les persones, ens diu si s'enfoquen a la seva projecció a nivell professional. A banda de mostrar-nos de quina manera els individus participen al medi social, ens explica coses sobre les creences més profundes que tenen o sobre la seva espiritualitat.

Un exemple d'això seria que, si el Mig Cel està ubicat a Capricorn, això ens mostra que es tracta d'un individu que persegueix els seus objectius amb paciència i que, per a ell, la feina té una rellevància fonamental. En canvi, el Mig Cel situat a Lleó ens diu que la persona té una vessant artística i un toc dramàtic que esdevé realment decisiu per al seu medi professional. 

Fons de Cel

Anteposat al Mig Cel, aquest punt se situa a l'indret més baix de la carta astral. Rep diversos noms, com ara nadir,Imum Coeli  o Fons de Cel, i a la roda del zodíac coincideix amb la casa IV. Ens parla de la nostra infància, del passat, de les vides passades i de l'herència psicològica i genètica. Si tenim un signe d'aigua aquí, això és senyal que tenim una gran vida interior o també pot mostrar capacitats de mèdium.

Quines implicacions astrològiques té el fet de comptar amb un gran nombre de planetes als punts cardinals?

El fet de disposar de més planetes a la part inferior o superior de la carta natal té un sentit, de la mateixa manera que té un significat concret el fet de constar de més o menys planetes a la part occidental o a la part oriental de la carta. 

Si es compta amb un gran nombre de planetes a les cases angulars, això vol dir que es disposa de la determinació que cal per tal de portar els plans a la pràctica. La persona està molt interessada a assolir les seves metes, i compta amb una dosi elevada d'energia per aconseguir-les. En cas que no disposem de planetes en aquestes cases, és interessant observar on estan situats els altres planetes i, així, podrem interpretar una cosa o bé l'altra. 

cardinales
El fet de posseir un gran nombre de planetes als punts cardinals implica que som éssers altament actius | Horóscopo Mágico
 

Un exemple d'això és que, quan al semicercle superior predominen els planetes, per sobre de l'horitzó que traça la línia ascendent-descendent, es mostra la inclinació a viure orientats als esdeveniments que passen a l'exterior. Es tracta d'individus extravertits, o de gent a la qual li cal viure amb la companyia d'altres persones i que no suporta la solitud.

Això no obstant, en el cas que els planetes constin d'una presència més gran al semicercle inferior, per sota de la línia de l'horitzó, estan apuntant cap a una vida interior intensa. Es tractarà d'algú influït per la gent que considera que es troba al seu entorn més íntim, els seus amics i familiars més propers, i que ignorarà la resta de persones. Són persones amb una naturalesa contemplativa, cosa que fa que tinguin inclinació al silenci o a estar ben lluny del bullici.

Igualment, hi ha la possibilitat que els planetes quedin agrupats sobretot a la zona occidental de la carta, a la banda esquerra del meridià. Si es produeix això, l'individu amb aquesta carta astral tindrà  inclinació a l'acció: serà una persona que tindrà autonomia, però potser també la caracteritzarà l'egoisme i l'egocentrisme, amb un predomini marcat del jo per damunt de les seves relacions. 

Finalment, existeix la possibilitat que la part oriental sigui la que tingui més planetes, a la banda dreta del meridià de la carta. Si es produeix aquesta situació, la persona tindrà tendència a viure en funció de la resta de la gent, i la seva actitud no serà gaire individualista. Són individus molt inclinats al servei. 

També et pot interessar...

  • L'astrologia kàrmica et permet descobrir quin destí t'espera
  • Descobreix què és el node sud dins de l'astrologia
  • L'astrologia com a eina d'autoajuda i creixement