Una guingueta tancada a la platja del Bogatell de Barcelona, el 7 de maig del 2020

Les temperatures altes són més letals que el fred per a les persones amb malalties respiratòries

Així ho ha confirmat un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal)

Un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona(ISGlobal) conclou que les temperatures altes ja són més letals que el fred per a les persones amb  malalties respiratòries  a l'Estat. Els investigadors han analitzat les morts vinculades a malalties respiratòries a Espanya  des del 1980 fins al 2016.

  

Basant-se en dades de més d'1,3 milions de defuncions, les morts per afeccions respiratòries atribuïdes a les temperatures  han passat de produir-se de manera majoritària durant els períodes més freds de l'any a fer-ho en les èpoques més caloroses. Segons l'estudi, aquesta reducció de la mortalitat a l'hivern no es deuria a l'augment de la temperatura per l'escalfament global, sinó a l'adaptació de les persones a les temperatures més baixes.

Publicat a la revista 'Nature Communications', l'estudi contempla les dades diàries de 48 províncies espanyoles relatives a temperatura i a morts per malalties respiratòries classificades segons sexe, grup d'edat i residència.

La població resisteix més les temperatures baixes

En concret, l'anàlisi revela que la proporció de morts per malalties respiratòries en els mesos més freds s’ha reduït de mitjana un 16,5% per dècada, mentre que el percentatge de morts per malaltia respiratòria durant les èpoques caloroses s'ha mantingut relativament estable al llarg dels 37 anys d'estudi. Concretament, aquestes morts han passat de ser més freqüents en els mesos de gener  i desembre  a assolir el seu pic durant els mesos de juliol  i agost.

Malgrat que els resultats reflecteixen aquest canvi per a tots els sexes i edats, hi ha diferències entre grups. Així, la vulnerabilitat a la calor és més gran en les dones, i augmenta amb l'edat. Per contra, els efectes del fred són menors en les dones i disminueixen amb l'edat, encara que en aquest cas les diferències entre grups són molt menys notables.