Foto d'unes mans amb diners i un moneder

Si et jubiles amb 63 anys, la Seguretat Social et 'prendrà' tot això de la pensió

Els jubilats han de valorar si els compensa el fet de jubilar-se abans d'hora

Un percentatge molt alt de treballadors no s'espera fins a l'edat legal per jubilar-se. Opten per retirar-se del mercat laboral abans d'hora, sobretot amb 63 anys. En cas de decantar-se per aquesta opció, seria convenient que coneguessin amb anterioritat tots els diners que els traurà la Seguretat Social.

Per accedir a aquesta pensió anticipada, cal complir una sèrie de requisits, entre els quals hi ha els anys de cotització. L'Estat, com premia els que decideixen allargar la seva carrera professional, també penalitza aquells que optin per retirar-se abans d'hora.

És per això que patiran una disminució en la quantia a percebre a la seva pensió de jubilació. Un cop s'accedeixi a aquest tipus de pensió, el sistema aplicarà un coeficient reductor trimestralment. Serà segons els anys cotitzats pel treballador, que haurà de reunir com a mínim 35 per poder gaudir d'aquesta prestació de la Seguretat Social.

Com funciona la reducció de la pensió?

En el cas d'aquells que comptin amb una cotització per sota dels 38 anys i sis mesos, el coeficient serà de l'1,875% cada tres mesos. Quan se superi aquest període i estigui per sota dels 41 anys i sis mesos, el coeficient serà de l'1,75%.

Foto d'uns bitllets de 50 i 100 euros damunt d'un caixer automàtic.
Els treballadors han de valorar si els val la pena jubilar-se abans de l'edat legal. | Getty Images
 

Si la cotització es troba entre els 41 anys i els sis mesos i els 44 anys i els sis mesos, aquest percentatge es reduiria a l'1,625%. Un cop superats els 44 anys i mig, s'aplicaria un coeficient de l'1,5%.

Altres requisits per jubilar-se anticipadament

No només cal complir les condicions de cotització que imposa la Seguretat Social, ja que la jubilació anticipada requereix també tenir almenys 63 anys i no contempla una edat inferior a aquesta xifra.

Cal dir que l'import a percebre no s'ha de trobar mai per sota del valor mínim de les pensions. Si algú vol jubilar-se amb 63 anys i té una cotització de 38 anys i sis mesos, la reducció a la pensió arribaria al 31%.

No obstant això, si tingués 44 anys i mig cotitzats, aquesta pèrdua arribaria al 13%. Per tant, val la pena treure la calculadora i valorar de vegades si val la pena retirar-se abans de l'edat ordinària.

Són moltes les persones que decideixen fer-ho. Sobretot perquè no concedeixen tanta transcendència a la qüestió econòmica i prefereixen gaudir de més anys de jubilació. Altres vegades també es veuen empesos a jubilar-se per la situació econòmica de les empreses o per salut.

Quan estan obligats a ajornar la jubilació fins als 66 anys?

A Espanya, l'edat de jubilació es va incrementant dos mesos cada any per arribar als 67 anys el 2027. Però els que tinguin 65 anys ho poden fer sempre que tinguin cotitzats 37 anys i mig a la Seguretat Social.

Foto del ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá.
El ministre de Seguretat Social va endurir les condicions per accedir a la pensió anticipada. | GTRES

 

En el cas que el període de cotització estigui per sota d'aquesta xifra, s'han d'esperar fins a l'edat ordinària de jubilació. L'altra possibilitat és esperar a fer 37 anys i sis mesos de cotitzacions a l'organisme públic.

Un treballador té la possibilitat de jubilar-se amb 35 anys de cotització acumulats. Per això, cal que no es tinguin en compte les parts proporcionals a les pagues extres i cotitzacions prèvies a 1967. De fet, dos d'aquests 35 anys han d'estar contemplats durant els últims 15 previs a la sol·licitud de la pensió.

A més, per cobrar la jubilació abans d'hora cal que la quantia a cobrar sigui més gran que la pensió mínima. Si no és així, no facilitaran aquest tràmit. Per tant, si tens algun tipus de dubte, el més convenient és que ho revisis amb la Seguretat Social i vagis a la delegació provincial que et correspongui.