Imatges de mans unides

L'Associació Cedre per la promoció social celebra el seu 20è aniversari amb una campanya de conscienciació

La campanya de Cedre té com a objectiu la captació de nous socis per tirar endavant el projecte

L'estigma de l'exclusió social  és fruit de la pobresa severa, amb manca d'habitatge digne o sense sostre i manca d'oportunitats d'inclusió social. A Barcelona, actualment hi ha més de 55.000 joves de 14 a 24 anys que estan en situació d'exclusió social i el percentatge d'exclusió social a Barcelona, és major que el del conjunt de Catalunya i d'Espanya.

  

Segons un estudi del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la tutela i acompanyament en la darrera fase de la condemna a la presó és la millor garantia pel manteniment de la resistència en el delicte -no reincidència- després de la presó. Treballar per reduir aquest problema és en benefici de tots: redueix la pobresa, augmenta la cohesió social i millora la seguretat ciutadana.

Associació Cedre, per a la promoció social de Joves des de 1.999

Cedre és una associació sense ànim de lucre amb vint anys d'existència, declarada d'utilitat pública per la Generalitat de Catalunya, i col·laboradora amb Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil. Nascuts fruits de la iniciativa d'un grup de joves voluntaris amb nois interns al Centre Penitenciari de Joves de la Trinitat, de Barcelona.

El seu objectiu és acompanyar joves en exclusió social, desenvolupant un projecte individual amb cada jove, perquè puguin retrobar el seu lloc tant en l'àmbit humà com legal i laboral. Aquests joves tenen tota una vida al davant i sabem que, si se'ls ajuda, encara hi són a temps per canviar la seva vida.

  

En la seva trajectòria l'associació ha estat reconeguda amb el Premi Jaume Ciurana per Accions Cíviques Juvenils, impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la Fundació Josep Sans i per l'Associació Mossèn Batlle.

  

Experiència amb joves en situació d'exclusió social

L'Associació Cedre s'ha dedicat els vint anys de la seva trajectòria als joves en situació d'exclusió social, procedents de la presó o de situacions marginals, durant els quals centenars d'aquests joves han pogut gaudir d'oportunitats i canviar les seves vides.

Són més de 250 voluntaris que han acompanyat a més de 1.500 joves en situacions d'exclusió social, durant els vint anys de l'Associació Cedre.

  

Un cedre de tres branques: la caseta, respiradins i respirafons

La Caseta és un espai temporal socioeducatiu en forma de llar, on fan acolliment i acompanyen , en l'itinerari d'inserció social, a joves procedents de la presó, de centres tutelats i a joves immigrants sense família aquí i sense recursos.

  

Respiradins és un voluntariat que es fa juntament amb els interns del Centre Penitenciari 5 de Joves, acompanyant-los en la seva situació d'aïllament, amb activitats lúdiques de formació i cohesió.

Respirafons és un altre voluntariat on s'organitzen sortides periòdiques d'un dia o d'un cap de setmana amb interns de la presó a la natura: la destinació pot ser la muntanya, la platja o sortides culturals programades per facilitar la seva resocialització i acompanyar el seu accés gradual a la llibertat.

  

Amb motiu de la celebració d'aquests vint anys l'Associació Cedre està buscant més socis per seguir tirant endavant el seu projecte de fer possible la rehabilitació de persones joves. Pots posar-te en contacte amb ells a través del seu web www.cedre.cat, o bé per correu electrònic: associacio.cedre@gmail.com o al telèfon 671 553 296 (de 09 h a 14 h).