Noia mostrant un carnet de conduir

25 malalties amb les quals no pots conduir segons la DGT

La Direcció General de Trànsit publica en una llista les malalties amb les quals s'haurà de presentar «un informe favorable del metge especialista per a poder realitzar la renovació del carnet de conduir»

Noves normes i més canvis són els que anuncia la Direcció General de Trànsit (DGT), per a la normativa de trànsit. La veritat és que renovar el permís de conducció és un tràmit que tot conductor ha de dur a terme durant diverses vegades al llarg de la seva vida.

Un permís obligatori i necessari per a la conducció, ja que, en cas de no tenir-lo o estar caducat aquest mateix document, el conductor es podria enfrontar a una infracció greu que amb desencadenant directe a una multa de 200 euros (sense pèrdua de punts).

La veritat és que, amb tan sols un senzill test psicotècnic, una fotografia del conductor, una revisió mèdica i el pagament corresponent de les taxes de Trànsit seria suficient per a poder tenir el permís de conduir de manera activa durant deu anys. Encara que si bé és cert, ara, el Centre de Reconeixement de Conductors (CRC) Certimedic, explica que hi ha diferents excepcions que cal tenir molt en compte, ja que requereixen un altre tipus de procediment i que afecten directament els conductors.

En els últims dies, la Direcció General de Trànsit (DGT) ha plasmat en una llista que ja ha fet pública, les malalties amb les quals s'haurà de presentar «un informe favorable del metge especialista per a poder dur a terme la renovació del permís de conduir. Sense aquest informe cap Centre de Reconeixement de Conductors podrà realitzar la tramitació», explica Certimedic, i aquestes, són algunes d'aquestes malalties:

Malalties cardíaques

 • Arrítmies cardíaques: quan una persona ha patit aquesta malaltia i li ha provocat una pèrdua d'atenció o una síncope en els últims sis mesos no podrà prorrogar la seva llicència de conducció, tret que la mateixa estigui acompanyada d'un informe del cardiòleg.
 • Portadors de marcapassos: per a aquest cas, haurà de passar un mes després de la col·locació del marcapassos abans de fer la renovació, i sempre presentant un informe favorable del cardiòleg.
 • Desfibril·lador automàtic: aquí hauran d'haver passat 3 mesos des de la implantació del desfibril·lador per als pacients de prevenció secundària i 2 setmanes per a la prevenció primària.​
 • Pròtesis valvulars cardíaques i infart agut de miocardi: les persones que hagin patit aquest tipus de malalties (infart agut de miocardi) o si s'han sotmès a cirurgia per a col·locar una pròtesi valvular, hauran de deixar passar 3 mesos per a renovar el permís de conduir.

Malalties vasculars

Dins d'aquest espectre formarien part els pacients amb aneurisma de grans vasos, aneurisma de grans vasos o dissecció i l'agenèsia renal bilateral, que, en qualsevol dels tres casos, serà necessari l'informe del professional sanitari corresponent.

Malalties endocrines

Diabetis Mellitus insulinodependent o amb medicaments hipoglucemiants, i malaltia relacionada amb l'hipotiroïdisme i Paratiroide, que, sense el seu corresponent informe mèdic, la validesa no serà apta.

Malalties psiquiàtriques

Per a aquest grup i segons la gravetat de la malaltia, la validesa del permís de conducció podrà variar de més a menys anys. Cal destacar algunes com:

 • Delírium, Demències i Trastorns d'ansietat.
 • Trastorns catatònics, trastorns de la personalitat.
 • Ansietat i Depressió.
 • Trastorn del somni.
 • Trastorn obsessiu compulsiu.
 • Trastorn del desenvolupament intel·lectual.
 • TDH (Hiperactivitat).
 • Abús i dependència de l'alcohol.
 • Abús i dependència de drogues.

Així mateix, la DGT assenyala com a regla clau que els conductors que pateixin d'epilèpsia no podran obtenir ni renovar el permís en el cas d'haver tingut una crisi durant l'últim any.

Malalties neurològiques

 • Accident isquèmic transitori.
 • Epilèpsia​.
 • Crisi o pèrdua de consciència en l'últim any, en aquest últim cas, fins i tot amb informe mèdic, el resultat final serà el de no apte.​
 • Molèsties digestives.

Malalties digestives

 • Nefropatia amb diàlisi.
 • Trasplantament renal: aquí, els conductors hauran d'haver rebut el trasplantament sis mesos abans sense presentar després cap mena de complicació i, a més, amb informe mèdic favorable.

Malalties respiratòries

 • Apnea del son.
 • Dispnees permanents en repòs o d'esforç lleu: no apte.

Malalties oncològiques

 • Malalties oncològiques: en aquestes no han d'existir processos oncològics que produeixin pèrdua o disminució greu de les capacitats sensitives, cognitives o motores que incideixin en la conducció. ​
 • Trastorns oncohematològics.

Malalties cròniques i degeneratives

Finalment, tal com ressalta Marta Posa, gerent de Certimedic, existeix un 1% d'aquestes persones a les quals se'ls impossibilita la renovació del permís directament. «Nosaltres els hem de posar el no apte i no tenim potestat per a fer res més. En aquestes situacions, el client pot recórrer el dictamen i posar-se en contacte amb el Comitè Mèdic de la DGT (normalment unit a l'ICAM), que s'encarregarà de fer un altre reconeixement mèdic i dictaminar si el veredicte del centre era correcte o es pot modificar».

? ÉS GRATIS: Encara no ens segueixes a l'INSTAGRAM del Catalunya Diari? Clica aquí, t'hi esperem.