La meitat dels casos d’asma infantil a Barcelona són per la pol·lució

Al voltant de 1.230 casos d’asma infantil són causats per la contaminació a Barcelona, sent els nens de famílies amb alt nivell socioeconòmic els més exposats a la malaltia

Imatge de la ciutat de Barcelona amb alts nivells de contaminació
Barcelona, entre les ciutats amb l'aire més contaminat de la Península | arxiu

Uns 1.230 casos d’asma infantil, un 48% de tots els que es diagnostiquen a la ciutat de Barcelona, són atribuïbles a la contaminació atmosfèrica, sent els més afectats els que tenen un nivell socioeconòmic més elevat.

Aquesta és la principal conclusió d’un estudi realitzat per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), un centre impulsat per La Caixa, que aquest dijous publica els resultats ala revista ‘Environmental Research’.

L’asma infantil és la malaltia crònica més comuna a la infància, mentre que alguns estudis previs relacionaven que al voltant del 33% dels casos nous d’asma infantil a Europa eren atribuïbles a la contaminació atmosfèrica.

Aquest nou estudi s’ha centrat a estimar el nombre de casos d’asma infantil a la ciutat de Barcelona atribuïbles a 3 contaminants atmosfèrics principals: el diòxid de nitrogen (NO2), les partícules fines (PM2,5) i el carboni negre (BC).

Dos escenaris possibles

Per estimar la càrrega d’asma infantil, els científics van plantejar dos escenaris diferents: el primer es basava en els nivells màxims anuals de contaminació atmosfèrica contemplats en les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), i el segon agafava com a referència els nivells més baixos de pol·lució detectats en una revisió de 41 estudis científics anteriors.

En el primer dels escenaris, si es complissin les recomanacions anuals de l’OMS, Barcelona podria evitar fins a 454 casos d’asma atribuïbles al NO2 (el 18% del total de casos), i 478 en el cas de les PM2,5 (el 19%).

En el segon cas, amb els nivells més baixos de contaminació de l’aire, es podrien arribar a evitar 1.230 casos atribuïbles al NO2 (48% del total de casos d’asma), 992 en el cas de les PM2,5 (el 39%) i fins a 789 (el 31%) en el cas del carboni negre.

Els més rics, més exposats

L’estudi també es va proposar descriure la distribució de l’impacte de la contaminació atmosfèrica en el desenvolupament d’asma infantil segons el nivell socioeconòmic de les famílies i va classificar la població de Barcelona amb diversos indicadors educatius i laborals.

«L’anàlisi va mostrar més exposició a la contaminació atmosfèrica i els casos d’asma infantil en els grups menys desfavorits de la ciutat. A Barcelona, a diferència d’altres ciutats, lapoblació amb més poder adquisitiu tendeix a viure on hi ha més trànsit i contaminació de l’aire», explica David Rojas, investigador de l’ISGlobal.


Comentaris

envia el comentari