Una parella caminant pel carrer amb mascareta

Mesura dràstica de Galícia per incomplir la quarantena: Sancions de 120.000 euros

Les multes varien en funció de l'afectació i repercussió de l'incompliment

L'augment de casos de coronavirus en el nostre país ha portat a una comunitat autònoma a prendre mesures dràstiques per sancionar l'incompliment de les quarantenes. Ja han estat diversos els casos que s'han conegut de persones contagiades que no fan cas de les ordres d'aïllament i abandonen les seves llars tot i ser positius o haver estat en contacte directe amb algun infectat. Això suposa una conducta completament incívica i intolerable, donat que es posa en risc a la resta de la població que sí que compleix les mesures. 

 

Galícia imposa sancions a les persones que incompleixen la quarantena

Per aquest motiu, Galícia ha decidit guardar-se l'opció de sancionar amb copioses multes a les persones que incompleixen les quarantenes. El Diari Oficial de Galícia (DOG) publicat aquest dissabte mostra diferents nivells econòmics en funció del grau d'afectació i repercussió de l'incompliment.

Des de 3.000 euros fins a 6.010,12; en cas que la persona que no acati aquesta obligació estigui finalment contagiada per coronavirus, però no ha existit contacte estret o relació amb altres.

Des de 6.010,13 euros a 10.518,71 o de 10.517,72 a 15.025,30 en l'escala superior, el cas de grau mitjà o màxim de tal infracció seria aquell en què l'alteració sanitària ha estat provada.

Des de 15.025,31 a 120.202,42 euros: la forquilla superior de sancions es recull per als casos de risc sanitari greu, com pot ser l'assistència a esdeveniments multitudinaris.

El butlletí oficial estipula textualment que tenen la consideració de circumstàncies agreujants la «greu alteració sanitària i social» i el «número de persones afectades» en la hipotètica assistència a esdeveniments socials multitudinaris, festes, celebracions o llocs públics. D'altra banda, seran circumstàncies agreujants el contacte estret amb persones de caràcter vulnerable i els perjudicis causats en cas que la desobediència provoqui el tancament d'activitats o d'establiments.

La Xunta de Galícia s'ha convertit en un dels governs autonoms pioners a l'hora d'establir mesures per frenar el virus. La realització de tests massius sense baixar del cotxe i la implantació de mesures com la prohibició de fumar a la via pública són algunes de les decisions que han imitat altres regions d'Espanya.