Treballs de neteja en un torrent

Actuació de neteja a la riera de Burguet d’Alcover per evitar inundacions

L'Agència Catalana de l'Aigua ha concedit una subvenció a l'Ajuntament d'Alcover

L'Agència Catalana de l'Aigua ha concedit una subvenció a l'Ajuntament d'Alcover per a dur terme els treballs de manteniment i conservació al tram urbà de la riera del Burguet. En concret, entre les urbanitzacions Mas del Cano i Masies Catalanes. L'objectiu és evitar futures inundacions.

L’àmbit d’actuació té una longitud d’uns 425 m i els treballs han consistit en la desbrossada de vegetació de manera selectiva mitjançant una desbrossadora manual, ja que es tracta d’una llera petita i d’amplada reduïda.

A més a més, també s’ha eliminat la canya que creix al costat del pont C-14Z, al tractar-se d’una espècie al·lòctona invasiva, que pot ser arrossegada en cas de fortes pluges i crear un tap. D’aquesta manera, es minimitza el risc d’inundació de les urbanitzacions que limiten amb aquesta riera.

L'actuació es troba emmarcada en el  Programa de Manteniment i Conservació de Lleres 2022-2023 de l'ACA.