El sistema d'avaluació de l'ESO patirà grans canvis el 2019

Es valorarà els aprenentatges d’aquests a través de quatre estaments: No assoliment (NA), Assoliment satisfactori (AS), Assoliment notable (AN) i Assoliment excel·lent (AE)

Imatge d'alumnes a classe.
El tipus de note a secundaria canviaran de cara el curs vinent | Cedida.

El tipus de qualificacions a secundària tornaran a canviar de cara al curs vinent. El Departament d’Educació ha modificat el model d’avaluació dels alumnes per adequar-lo al currículum de competències bàsiques i, per tant, s’optarà per utilitzar qualificacions qualitatives enlloc de quantitatives.

És a dir, s’eliminaran els números del 0 al 10 per indicar la qualificació acadèmica de l’alumne, i es valorarà els aprenentatges d’aquests a través de quatre estaments molt determinats: No assoliment (NA), Assoliment satisfactori (AS), Assoliment notable (AN) i Assoliment excel·lent (AE)

Múltiples novetats de cara l’any vinent

Una altra novetats de cara al curs vinent passa per l’avaluació dels àmbits transversals. En aquesta línia, el Departament d’Educació opta per renovar el sistema d’avaluació i el sistema docent avaluarà conjuntament algunes competències dels esmentats àmbits transversals.

Imatge d'una classe.
La preparació dels alumnes per a la selectivitat, un altre dels punts troncals pel Departament d'Educació  | CatalunyaDiari.cat

 

Així, l’equip docent haurà d’actuar com un sol òrgan en tot el procés d’avaluació i totes les decisions hauran de mantenir un consens. En cas que no s’hi arribi, doncs, s’hauria d’esclarir per majoria simple i, si s’empata, seria el tutor qui n’emetria el veredicte final. Finalment, segons recull ‘Nació Digital’, el nou sistema d’avaluació té la clara premissa d’acompanyar i millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes en funció de les potencialitats i els tempos de cadascú.          

Més èmfasi en la innovació 

El passat 20 de desembre, el Govern de la Generalitat va aprovar un Decret de reestructuració del Departament d’Educació, a través del qual es volia dur a terme la reorganització d’algunes de les àrees del Departament, amb l’objectiu d’adaptar-les als objectius del Pla de Govern de la XII legislatura i a les demandes actuals en la provisió del servei educatiu. Quelcom que, segons el mateix departament, duria a una millor gestió dels recursos interns.

Una finalitat que el nou decret estableix amb dues noves direccions generals: Innovació, Recerca i Cultura Digital; i Currículum i Personalització. La reestructuració, finalment,  ofereix especial rellevància a la transformació educativa, i és per això que es crea la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital.


Comentaris

envia el comentari