rtc-config='{"urls": ["https://catalunyadiari.com/rtc_config?h=CANONICAL_URL&key=section_cd"]}'

Catalunya Diari

Telegram : +34 629 74 76 77

E-Mail: info@catalunyadiari.cat

Un nou sistema d’etiquetatge pel combustible entra en vigor a partir del 12 d’Octubre

La intenció és que tothom tingui clar quin producte està comprant, i evitar els errors o malentesos
Les actuals designacions com dièsel, sense plom 98 o 95 desapareixeran | Cedida
 

 

S’apropa un canvi important pel que fa a les etiquetes que defineixen el tipus de combustible que trobem a les gasolineres. La Unió Europea pretén facilitar una mica la tasca dels usuaris, i aplicarà una mesura que també permetrà incorporar la gran quantitat de nous carburants que han anat sorgint al llarg dels últims anys.

 

Punt final a les classificacions de ‘dièsel’, ‘súper’ o ‘sense plom 95/98’

A priori, l’acció habitual d’omplir el nostre vehicle de combustible sembla una feina relativament fàcil, encara més si tenim en compte que només trobem quatre tipus de carburants en les gasolineres del nostre país.

 

Doncs bé, sembla que no tothom acaba de tenir clar el funcionament d’aquestes estacions de servei, perquè els errors a l’hora d’escollir sortidor són més freqüents del que pot semblar. Per aquest motiu, Europa ha decidit actuar, i a partir del 12 d’octubre les classificacions de ‘dièsel’, ‘súper’ o ‘sense plom 95/98’ deixaran de tenir sentit.

 

La iniciativa ha sorgit de la sinergia entre la Unió Europea i les principals associacions del sector automobilístic, que han pres conjuntament la decisió de crear un nou sistema d’etiquetatge de carburants. Així doncs, es pretén acabar amb les equivocacions dels usuaris a l’hora de carregar el dipòsit, però també s’incorporaran molts carburants que han anat sorgint al llarg dels últims temps.

Els nous grups de carburants: gasolina, gasoil i combustibles gasosos

A partir d’ara, tots els combustibles es classificaran en tres grans grups, que seran: gasolina, gasoil i combustibles gasosos. I cada un d’aquests grups disposarà d’una etiqueta personalitzada, que tots els vehicles nous hauran de dur enganxada per tal de facilitar-ne la comprensió i l’ús. La classificació quedarà de la següent manera:

 

  • Gasolina: l’etiqueta serà circular i els diferents subtipus contindran una lletra «E» en referència a l’etanol. Seguidament, s’hi afegiran els números representatius del volum màxim del compost químic, que també apareixeran al sortidor. 

 

  • Dièsel: en aquest cas, l’etiqueta tindrà forma quadrada, i es correspondrà amb la lletra «B» de biodièsel. Igual que en el cas anterior, després de la lletra apareixerà el nombre màxim de biodièsel recomanat pel tipus de vehicle. 

     

 El dièsel sintètic –és a dir, aquell que està fabricat a partir de materials fòssils o renovables– és una subcategoria del dièsel normal, que es recollirà sota la nomenclatura «XTL». 

 

  • Combustibles gasosos: amb una etiqueta en forma de rombe, i subcategories que rebran noms específics, trobem que «H2» és relatiu a l’hidrogen; «LPG» farà referència al gas liquat de petroli, també conegut com a auto gas; «CNC» serà el gas natural comprimit, i finalment «LNG» estarà relacionat amb el gas natural liquat. 

     

La mesura de les etiquetes entra en vigor el 12 d’octubre

Aquesta mesura començarà a ser efectiva a partir del 12 d’octubre. A partir d’aquest moment, tots els vehicles nous tindran l’obligació de dur-la enganxada en algun lloc visible, de la mateixa manera que podrem trobar les mateixes etiquetes als sortidors de les gasolineres. Els vehicles ‘vells’, per això, estaran exemptes de la iniciativa, de moment.

 

Així doncs, els únics vehicles que hauran de portar el rètol són aquells que es comercialitzin per primer cop o que es matriculin a partir del 12 d’octubre. Tots els ciclomotors, motocicletes, tricicles i quadricicles; així com els turismes, vehicles comercials lleugers i pesats, autobusos i autocars s’engloben en la mesura.

 

Mentre que els vehicles hauran d’enganxar les etiquetes al costat del tap del dipòsit, de la tapa d’ompliment o en els manuals d’usuari, les gasolineres les incorporaran als sortidors.