Obert el termini per sol·licitar el xec familiar 2018 de 1.200 euros

Implica una deducció a l'IRPF o una ajuda mensual de 100 euros

La Agencia Tributaria ha abierto ya el plazo para pedir el Cheque Familiar 2018
L'Agència Tributària ha obert el termini per demanar el xec familiar 2018 | Cedida

Ja està obert el termini per poder demanar el xec familiar 2018. Aquest any el total de l'ajuda suposaran un total de 1.200 euros que s'obtindran, o bé amb una deducció a l'IRPF o bé d'una ajuda de 100 euros al mes.

El xec familiar està pensat per pares separats, divorciats o solters amb fills, també per pensionistes i aturats, i per famílies nombroses amb fills o pares amb discapacitats i mares treballadores, entre d'altres.

En què consisteix?

Per norma el xec familiar permet als seus beneficiaris deduir 1.200 euros d'IRPF, però si es prefereix, també es pot demanar rebre els diners per avançat. En aquest cas el que es fa donar 100 euros al mes durant tot l'any a la persona sol·licitant.

Tot i que existeix un límit per les deduccions, és cert que en total es podrien arribar a aconseguir 3.600 euros, ja que les ajudes són acumulatives. Per exemple seria el cas d'un pare separat amb dos fills o d'una família nombrosa amb dos fills discapacitats. El límit del que parlàvem vindrà marcat per la cotització i les quotes totals a la Seguretat Social o mutualitat.

Qui el pot demanar?

Els beneficiaris del xec poden ser els següents:

  • Famílies nombroses, amb almenys 3 fills o famílies monoparentals amb almenys 2 fills, és a dir, un pare o una mare solters, separats o divorciats, han de tenir 2 fills menors de 25 anys.
  • Família amb fills depenents amb discapacitat superior al 33%.
  • Família amb ascendents depenents amb discapacitat superior al 33%.
  • Família nombrosa de categoria especial: aquelles amb cinc o més fills o aquelles famílies amb quatre fills, dels quals almenys tres siguin per part o adopció múltiple; i aquelles que tinguin quatre fills i uns ingressos anuals no superiors al 75% del IPREM (en dotze pagues aquesta quantitat és de 4.792,59 euros i en catorze pagues són 5.591,35 euros).
  • Les mares treballadores amb fills menors de 3 anys segueixen gaudint d'aquesta deducció sota les mateixes condicions.

Quins requisits s'han de complir?

L'Estat estableix una sèrie de requisits que els sol·licitants han d'complir si volen que se'ls concedeixi el xec, en concret són tres punts diferents:

  1. Tots els sol·licitants, així com els ascendents i descendents amb discapacitat han de disposar de nombre d'identificació fiscal (NIF) sense el qual no es podrà presentar la sol·licitud.
  2. Disposar del títol de Família nombrosa o de la certificació oficial del grau de discapacitat de l'ascendent o descendent. El seu CC.AA enviarà aquesta informació directament a l'Agència Tributària per poder realitzar l'abonament anticipat.
  3. Els sol·licitants han de treballar per compte propi o aliena, bàsicament per estar donat d'alta al règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat i haver cotitzat durant els terminis mínims requerits. Igualment les persones que rebin una prestació contributiva de la Seguretat Social o una prestació contributiva o assistència del Servei d'Ocupació.

Quan acaba el termini?

El xec familiar es pot sol·licitar des d'ara i fins al pròxim dia 31 de març.

Com es pot demanar?

S'ha de fer des del web de l'Agència Tributària sempre que es tingui DNI electrònic o Pin24h. En el cas contrari es pot fer la gestió per telèfon, trucant al Centre d'Atenció Telefònica de l'Agència Estatal d'Administració (901 200 345). En aquest cas s'haurà d'aportar l'import de la casella 415 de la declaració de l'IRPF de l'any anterior.

Si es desitja, també es pot fer de manera presencial a qualsevol oficina de l'Agència Tributària (a partir del 3 de febrer), en aquest cas caldrà presentar el model 143 omplert.


Comentaris

envia el comentari