Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Tres agents de la Policia Local de Cambrils

Oferta de feina: L'Ajuntament de Cambrils convoca sis places de Policia Local

Les persones interessades poden presentar les instàncies fins al 7 de desembre

L’Ajuntament de Cambrils ha obert una convocatòria, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir sis places vacants i crear una borsa d’agents funcionaris de carrera de la Policia Local —grup C2—. Les bases específiques, la guia d'estudi, el model de sol·licitud i tota la documentació relacionada amb la convocatòria es pot consultar i descarregar des de la seu electrònica de l’Ajuntament en el següent enllaç.  

El termini de presentació de sol·licituds es va obrir aquest dijous i estarà obert fins al 7 de desembre. Les persones interessades poden presentar les instàncies a través de la seu electrònica amb el formulari corresponent o bé presencialment en els registres de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Cambrils.

El consistori ha explicat que, a més de cobrir les 6 places fixes vacants, aquesta convocatòria també generarà una borsa, ordenada segons la puntuació obtinguda, per ocupar llocs interins de reforç de la temporada turística i cobrir altres necessitats temporals que puguin sorgir.

Un procés de selecció dividit en tres fases

El procés de selecció tindrà tres fases: oposició, formació i pràctiques. Les proves selectives, obligatòries i eliminatòries seran de llengua catalana (en cas de no poder acreditar en nivell requerit), de coneixements, psicoprofessionals, físiques (circuit d'agilitat, pressió sobre banc, curs de llançadora i natació) i mèdiques.

Les persones que obtinguin la millor puntuació de la fase d'oposició seran convocades per realitzar la formació d'acord al nombre de places convocades. La formació consistirà en la superació d'un curs selectiu de formació bàsica per a policies. En aquest curs s'avaluen les competències tècniques (coneixements i procediments) i competències clau (valors i actituds), determinades per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Queden exemptes de realitzar aquest curs les persones que acreditin que han superat amb anterioritat un curs de contingut igual o similar impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Finalment, les persones participants que hagin resultat aptes seran convocades per realitzar la fase de pràctiques, de caràcter selectiu i obligatori, d'un mínim de tres mesos de durada de treball efectiu. La valoració de les pràctiques —apte o no apte— se sotmetrà a decisió del tribunal qualificador.