Façana d'un edifici d'habitatges de lloguer

Es destinen més de 3 milions d'euros en ajuts al lloguer l'últim any a Tarragona

L'Oficina Local de l'Habitatge ha gestionat més de 8.600 expedients d'ajuts al lloguer durant els últims 4 anys

L'Oficina Local de l'Habitatge de Tarragona ha fet una gran tasca els últims anys. Des del 2018, ha gestionat més de 8.600 expedients d'ajuts al lloguer de la Generalitat de Catalunya. Una xifra que ha suposat poder concedir més d'onze milions d'euros en els últims quatre anys.

En aquest sentit, la consellera Eva Miguel ha destacat que «l’Oficina Local de l’Habitatge de Tarragona suposa un referent per la ciutadania. Amb la gestió d’ajuts al lloguer s’està fent un gran esforç, sobretot en els moments de pandèmia, per tal d’arribar i facilitar la gestió a tota la ciutadania».

Miguel també ha posat de manifest que «també cal tenir en compte que aquest alt nombre de sol·licituds són conseqüència de l’emergència habitacional que viu la ciutat».  Així mateix, ha assenyalat que «tenint en compte el context socioeconòmic, des de l’Ajuntament es continuarà treballant per augmentar el parc públic de lloguer per garantir el dret a l’habitatge a la ciutat».

Com a novetats la consellera també ha explicat que s’està treballant per tal d’accedir a ajuts Next Generation prioritzant aliances amb el 3r sector.  

L'evolució dels ajuts

Els ajuts al pagament del lloguer han anat incrementant-se any rere any. L'any 2018 se'n van gestionar 1820, mentre el 2019 ja es va superar la barrera dels 2000, xifra que ja no s'ha baixat. L'any 2020 es va arribar als 2022, mentre l'any passat es va arribar a les 2.129 ajudes.

A més, s'han tramitat més de 600 prestacions d’urgència especial, en els últims quatre anys. Aquestes es tramiten conjuntament amb l’IMSST, per fer front als impagaments de les rendes de lloguer, i que han suposat la concessió de més de 400.000 euros destinats a famílies vulnerables.

La tendència a l'alça dels ajuts, també significa un creixement dels imports atorgats. L'any 2018 es van destinar 2.809.687 euros i, aquest últim any, s'ha arribat als 3.085.181 euros. Sumant els últims quatre anys, s'han destinat més d'11 milions d'euros.

Bo Jove de lloguer 2022  

L’ajut va estar obert del 8 al 17 de juny. A Tarragona s’han presentat 878 expedients. Actualment s’han tramitat els 344 expedients presentats el dia 8 de juny, doncs es preveu que ja s’esgotin els recursos disponibles. 

Ampliació del parc de lloguer social 

Un dels objectius de la conselleria és ampliar el parc de lloguer social a Tarragona. Per aconseguir-ho, s'estan fent diferents accions. Una és la compravenda d'habitatges mitjançant el dret de tanteig i retracte, i una altra és el conveni amb Habitat 3.

Pel que fa al primer, fins ara s'han comprat 18 habitatges per destinar-los al lloguer social per famílies vulnerables. D'aquests, ja s'han rehabilitat 10 i s'han llogat 7 a les famílies determinades per serveis socials. N'hi ha altres sis que s'estan acabant de rehabilitar i seran lliurats a altres famílies, mentre n'hi ha vui pendents d'escripturar.

El conveni amb Habitat 3 es va signar el maig de 2021. Aquest té una durada de quatre anys prorrogables i un cost anual de 32.000 euros. Gràcies a aquest conveni, se cedeixen 17 habitatges de la ciutat buits i rehabilitats a SMHAUSA.

D'aquesta manera es destinaran a persones amb situació de vulnerabilitat a través de l'Institut de Serveis Socials de Tarragona (IMSST), dels quals s’han rehabilitat 15 i s’han lliurat 14.