alumnes aula escola

L'Oficina d'Escolarització de Tarragona ofereix assessorament en el període de preinscripcions

Les famílies han de presentar les seves sol·licituds del 29 de març al 9 d'abril

Aquest divendres, 29 de març, s'inicia el període de preinscripcions per garantir una plaça a les escoles i els instituts de Tarragona de cara al curs vinent. Aquest ventall educatiu comença des de P3 fins a 4t d'ESO  i, en principi, en el cas dels més petits que s'insereixen en el món escolar per primera vegada, l'oferta serà superior a la demanda.

Des de divendres i fins al 9 d'abril, les famílies poden lliurar la sol·licitud de preinscripció al centre educatiu demanat en primera opció o a l'Oficina Municipal d'Escolarització de Tarragona (OME). La sol·licitud es pot aconseguir a qualsevol centre educatiu, a l'OME, o al web de l'Institut Municipal d'Educació. Tanmateix, també poden formalitzar la seva presentació en línia a través del web del Departament d'Educació de la Generalitat.

Quins documents s'han d'entregar amb la sol·licitud? 

La sol·licitud ha d'anar acompanyada d'un document que acrediti la identitat del sotasignat (DNI, NIE, passaport)  i la filiació de l'alumne (llibre de família o certificat de naixement). A més, també es pot presentar tota aquella documentació que acrediti el compliment dels criteris d'admissió generals: tenir un germà al centre, proximitat al centre educatiu, ser beneficiari de la renda garantida de ciutadania o acreditar una discapacitat superior al 33% el pare, mare, germans o el mateix alumne. 

Enguany les novetats afecten els criteris dels barems complementaris. Aquest any s'han suprimit els criteris de malalties cròniques i d'antics alumnes, quedant com a criteri de desempat el fet de ser família nombrosa o monoparental.

Demanda de places per a Educació Infantil  

Tarragona ofereix un total de 1.400 places de P3, mentre que el nombre d'infants empadronats a la ciutat nascut el 2016 —i, per tant, que els correspon matricular-se en aquest curs— és de 1.270. Segons les dades més recents dels darrers anys, gairebé totes les famílies aconsegueixen plaça per a cursar P3 en el centre demanat en primera opció.

Les xifres d'aquest 2019 són molt similars a les d'aquests registres recents, i tot fa preveure una situació equiparable en aquesta nova convocatòria de preinscripcions a la ciutat. 

També et pot interessar: