El període de preinscripció dels ensenyaments obligatoris serà entre el 29 de març i el 9 d'abril

S'eliminen els punts per malalties com la celiaquia i pel fet que pares o germans siguin exalumnes del centre

El període de preinscripció dels ensenyaments obligatoris serà entre el 29 de març i el 9 d'abril, segons ha publicat aquest divendres el Departament d'Educació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Això afecta el segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària i la secundària. El principal canvi d'aquest nou curs, tal com s'havia anunciat, és que  s'eliminen els punts per malaltia crònica que afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, però també la puntuació pel fet que els pares o els germans siguin exalumnes del centre educatiu en qüestió. El Departament considera que aquests punts anaven en contra de l'equitat i de la igualtat en l'accés al sistema educatiu.

A més, en el cas dels punts per malaltia crònica, els menjadors escolars ja incorporen menús específics  per aquests casos, com ara els celíacs. Quan hi ha més sol·licituds que places vacants, les peticions s’ordenen seguint els criteris de prioritat. A Primària i l'ESO tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres adscrits. A Secundària i batxillerat la tenen els alumnes que cursen simultàniament ensenyaments  professionals de música o dansa, o que segueixen programes esportius d'alt rendiment.

 

Quina serà la puntuació per a la inscripció? 

  

En tots els ensenyaments obligatoris i el batxillerat s'utilitzen diferents criteris generals de prioritat. Si actualment hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa tenen 40 punts. Per proximitat del domicili es donen 30 punts. Si és el lloc de treball són 20 punts i si el domicili està al mateix municipi són 10. En el cas de Barcelona s'utilitzen els districtes i es donen 15 punts. En temes de proximitat només es pot escollir una d'aquestes opcions.

La puntuació també s'haurà de tenir en compte | durangon.com

 

Si els pares reben l'ajut de la renda garantida de ciutadania es donen 10 punts i si hi ha una discapacitat de l'alumne o d'algun familiar també s'obtenen 10 punts. En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana. Com a criteris complementaris de desempat hi ha el de  família nombrosa o monoparental, que dona 15 punts.

Altres ensenyaments

En la resolució també es determinen les dates per a la resta d'ensenyaments: primer cicle d'educació infantil en llars d'infants de la Generalitat, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà d'FP, cicles de grau superior d'FP, programes de formació i inserció, ensenyaments esportius, d'adults, música i dansa, artístics superiors, ensenyaments d'arts escèniques, curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i idiomes a les escoles oficials d'idiomes. 

  

  

La preinscripció per al curs vinent es podrà dur a terme del  14 al 21 de maig en el cas del batxillerat i els cicles de grau mitjà de formació professional.  Entre el 29 de maig i el 5 de juny ho podran fer els estudiants que vulguin accedir als cicles de grau superior de formació professional.

  

  

Per al curs 2019-2020 s’amplia la preinscripció electrònica, que el curs passat es va incorporar en els cicles formatius de grau superior d'FP, i que enguany es podrà realitzar per a tots els cicles formatius de formació professional, tant de grau mitjà com de grau superior, i també per a batxillerat. La preinscripció electrònica comporta la possibilitat de presentar telemàticament la sol·licitud, sense necessitat de tràmit presencial. Tampoc cal aportar documentació en paper d’aquelles dades que l'administració ja tingui.