Quins són els 8 perfils professionals que més es demanen?

T'expliquem les característiques laborals de les persones més buscades per les empreses

Los perfiles más demandados por empresas de España.
Aquests són els perfils professionals que van més buscats a l'Estat | Dylan Gillis

Avui en dia, els perfils relacionats amb professions tecnològiques, com ara expert en ciberseguretat o Digital Manager, són els que tenen més demanda, tal com ens explica 'Carácter Urbano'. Ara bé, també es publiquen moltes ofertes de feina relacionades amb el sector dels recursos humans, de les finances o de la medicina.

 

Abans de decidir optar a una vacant de feina concreta, cal primer dur a terme un resum professional acurat i una descripció personal curta per tal que la persona encarregada de la selecció pugui tenir-nos en compte com a candidats.

CONTINGUT DE L'ARTICLE

1. Definició de perfil professional

2. Els principals perfils professionals que es busquen a l'Estat

3. En què consisteixen els objectius professionals? 

Tot seguit, t'expliquem de quina manera pots dur a terme aquests resums sobre la teva vida laboral, a més de revelar els principals perfils professionals que es demanen. 

Definició de perfil professional

Els perfils laborals o professionals són descripcions breus i clares que duem a terme per parlar del conjunt de competències i capacitats que fan referència a la formació que tenim, a través d'un enfocament en les funcions i les tasques d'una professió o feina concreta. 

Sempre que mirem d'obtenir una feina concreta, cal que tinguem la capacitat de plasmar, per mitjà de la descripció laboral i personal que fem, l'experiència i els coneixements que hem obtingut. Així, es mira que qui du a terme la selecció del personal tingui interès per nosaltres i ens concedeixi l'oportunitat de dur a terme una entrevista. 

Per tal de preparar la descripció personal, cal que l'explicació de la nostra formació i trajectòria sigui ben concreta i clara. Únicament haurem de fer referència a les experiències que hem assolit i que tenen un vincle amb el lloc de feina que volem demanar. A través de la presentació personal, cal que quedi plasmat com som, quines són les nostres capacitats, quines són les funcions que podem dur a terme i en quins sectors podríem aplicar la formació i l'experiència que tenim. 

Els principals perfils professionals que es busquen a l'Estat

Tot seguit, t'expliquem quins són els principals perfils professionals que es busquen a l'Estat, per tal que sàpigues quines són les vacants més recurrents.

1. Digital Manager

Aquests professionals poden fer el disseny, la implementació i el seguiment eficient d'una estratègia digital dirigida a les empreses. Per accedir a aquests llocs de feina, en general es demana que la persona tingui estudis de Publicitat, Màrqueting, Telecomunicacions o ADE, a banda de tenir algun màster vinculat amb l'E-commerce, el Disseny, el Màrqueting Digital o l'Analítica de Dades.

Per tal d'accedir a un lloc de feina d'aquesta mena, es demana que la persona tingui experiència prèvia en l'àmbit de la direcció de màrqueting, o de Product Owner o Project Manager. Cal que hagin gestionat algun equip de vendes, de màrqueting o bé de Business Intelligence.

Les companyies que normalment requereixen aquesta mena de perfil laboral són empreses tradicionals que tenen la intenció de dur a terme una transformació digital o que es troben amb la necessitat de disposar d'un canal comercial en línia.

Te mostramos cómo elaborar tu perfil profesional.
Descobreix de quina manera pots elaborar un bon perfil professional | Annie Sprat

 

2. Expert/a en ciberseguretat

Són persones que s'encarreguen d'identificar errades en l'ús i la manera en què es fan servir les dades tant de l'interior com de l'exterior de l'empresa. Es poden dividir, a més, en diferents classes de perfil professional, com ara les persones encarregades de posar a prova la seguretat de l'empresa en qüestió en aquest sentit o les que duen a terme una investigació dels incidents i que recopilen dades.

Per accedir a aquestes posicions, cal tenir una formació en Telecomunicacions o Enginyeria Informàtica i uns estudis específics en Vulnerabilitat, Anàlisi Forense, Ciberseguretat o Hacking Ètic. Igualment, normalment es valora molt que la persona disposi d'algun certificat específic com ara CISM o CISA.

Les companyies que habitualment contracten aquesta mena de perfils són de sectors molt variats i de mides ben diferents, però tenen una cosa en comú: volen protegir la seva informació i les seves infraestructures.

3. Enginyer/a d'intel·ligència artificial 

La intel·ligència artificial ens permet reproduir el pensament de les persones per mitjà de les màquines. Això té un objectiu clar: mirar de predir les decisions i el comportament. Cada cop hi ha més companyies que sol·liciten aquests perfils professionals, perquè tenen una comprensió d'aquest llenguatge i poden incorporar-lo a l'interior de les organitzacions. 

Per tal de dur a terme un càrrec així, et caldrà disposar d'una enginyeria tècnica o bé superior en Informàtica o en Telecomunicacions. Igualment, es valorarà molt el fet de constar d'algun certificat o d'alguna especialització dins de l'àmbit de Machine Learning, Intel·ligència Artificial, Data o Enginyeria del Software. 

Les companyies que treballen en I+D, les que es dediquen a la intel·ligència artificial i les que fan anàlisi de dades són les que reclamen més aquesta mena de perfil laboral.

4. Advocat/ada mercantilista, especialista en noves tecnologies

Es tracta d'un perfil laboral que s'especialitza en la gestió de diverses qüestions vinculades amb l'assessorament de la creació i de la negociació de qualsevol mena de contracte, d'empreses de noves tecnologies i mercantils.

Cal disposar d'un grau en Dret o d'un doble grau en Dret i ADE/Econòmiques. A més, és un punt a favor si es té un màster en Dret de les Noves Tecnologies. Igualment, resulta rellevant tenir experiència en algun despatx nacional reconegut i/o en alguna empresa multinacional. 

Les companyies que requereixen més aquesta mena de perfils són les multinacionals, empreses tecnològiques, despatxos i empreses emergents. 

5. Talent Manager Director

Es tracta d'un perfil professional que s'inclou dins del comitè directiu de l'empresa. La persona amb aquest càrrec haurà de dur a terme el disseny de l'estratègia de recerca de talent, a banda del del pla de carrera, sistema retributiu, retenció, successió i futur d'aquest talent. 

Per tal de treballar en un lloc de feina amb aquestes característiques, cal haver estudiat Dret, Relacions Laborals o Psicologia. Igualment, es valorarà el fet de disposar d'un postgrau dins de l'àmbit dels Recursos Humans. A banda d'això, es demana que la persona tingui una visió estratègica d'àrea.

Normalment, les companyies que sol·liciten aquests perfils són les multinacionals que disposen d'equips grans de treballadors i d'estructures força complexes.

6. Finance Business Risk Partner

Aquest és un altre dels perfils laborals que més es demanen a l'Estat. Els Finance Business Risk Partner tenen una forta vinculació amb la transformació digital, i treballen per tal d'identificar els sectors de l'empresa que podrien tenir alguna classe de risc financer i de posar en pràctica solucions per mitigar aquests riscos.

Cal haver estudiat Econòmiques/ADE i tenir un màster en Change Management, a banda de disposar d'un nivell alt d'anglès. Per tal d'accedir a una feina d'aquestes característiques, es valora molt disposar d'una gran capacitat analítica.

Les companyies que miren de trobar aquesta mena de professionals són empreses que estan submergides en el canvi transformacional.  

Te contamos qué es un objetivo profesional y cómo redactarlo.
Descobreix en què consisteixen els objectius professionals i com els pots redactar | Christin Hume

 

7. Enginyers de venda/implantació/manteniment de solucions d'automatització industrial

Les persones amb aquest perfil desenvolupen tasques de disseny i creació de fluxos de producció, com ara simulació de processos automatitzats, programació de robots, manteniment i gestió de robots i màquines, 'layouts' automatitzats, etc. 

Cal que s'hagin format en Enginyeria tècnica o superior Elèctrica, Industrial o bé Electrònica. Igualment, han de tenir alguna certificació en protocols concrets vinculats amb el manteniment i la programació de robots, així com amb la simulació, el disseny i la implantació de 'layouts' amb AGVs.

Les companyies que tenen un interès més gran en aquesta mena de perfil professional són empreses industrials amb un enfocament en logística i automació.

8. Medical Science Liaison Oncologia

Pel que fa a l'àrea mèdica, els perfils laborals que més es demanen són els que duen a terme l'assessorament científic pel que fa als tractaments de patologies concretes. Ara bé, no només s'encarreguen d'assessorar: a banda, cal que tinguin una relació amb les societats científiques i que es facin responsables de la seva formació a nivell científic. 

Cal que hagin estudiat Medicina, i el fet d'haver cursat un màster que estigui especialitzat en la Indústria Farmacèutica constitueix un avantatge.

Les companyies que busquen aquesta mena de professionals són empreses biotecnològiques i també farmacèutiques.

En què consisteixen els objectius professionals?

Es tracta d'una descripció personal que concreta les metes professionals, explicant la via que es vol seguir per arribar al futur personal i professional desitjat. Es basa en l'establiment d'un objectiu que contribuirà a fer que trobis la professió que més s'adeqüi amb tu, amb els interessos i amb les aptituds que tens. Igualment, per mitjà de l'objectiu professional, és possible planificar la trajectòria laboral i formativa per tal d'assolir els objectius marcats. 

A l'hora de localitzar i definir millor els objectius professionals, és important primer dur a terme una anàlisi personal i del nostre voltant. Aquest exercici, juntament amb un bon resum laboral, és clau per poder tenir ben clars els perfils dels llocs de feina que més ens interessen i que cal que contemplem. 

Referències bibliogràfiques

  • Arquero-Montaño, J. L., Donoso-Anes, J. A., Jiménez-Cardoso, S. M., i González, J. M. G., 2009. Análisis exploratorio del perfil demandado para administración y dirección de empresas: implicaciones para el área contable. Revista de Contabilidad, 12(2), 181-213.
  • Martínez Carretero, J. M., 2005. Los métodos de evaluación de la competencia profesional: la evaluación clínica objetivo estructurada (ECOE). Educación Médica, 8, 18-22.
  • Montero, J. F., i Lanas, P. C., 2010. Demandas y formación: Nuevos perfiles profesionales para la Publicidad en España. Pensar La Publicidad. Revista Internacional de Investigaciones Publicitarias, 4(1), 97-116.

Comentaris

envia el comentari