Quins són els números mestres i què comporten?

La numerologia té els seus escollits, que guien els altres nou camins de vida

.
Tot allò que et cal saber sobre els números mestres | Cedida

Hi ha moltes curiositats vinculades a la numerologia: no només ens proporciona números que defineixen el nostre camí de vida, sinó que, a més, s'hi inclouen personalitats que estan marcades de manera diferent de la de les altres persones. Es tracta de les personalitats dels individus que han nascut sota un número mestre. És el teu cas? Si segueixes llegint ho descobriràs.

 

En què consisteixen els números mestres?

Tal com ens explica 'Horóscopo Mágico', la numerologia determina 9 classes diferents de rols que podem tenir a la nostra vida i, si mantenim una coherència amb aquests rols, podríem estar més a prop de l'expressió màxima de la nostra pròpia personalitat. Així, fer-ho també implicaria que proporcionem la millor contribució possible a l'entorn i a les altres persones.

 

En les ocasions en què fem el càlcul del número que es vincula amb el nostre camí de vida, pot ser que obtinguem una xifra amb dos dígits que s'ha de contemplar com a irreductible a un dígit únic, perquè en realitat posseeix una connotació ben específica. Es tracta dels números mestres, i en concret són l'11, el 22, el 33 i el 44. 

 

Què volen dir?

Cadascun té uns trets particulars que el distingeixen de la resta:

 

El número 11

El seu talent està molt vinculat amb la ment, amb la comunicació fonamentada en l'expressió creativa i amb el lligam amb els altres, sota una gran determinació que sorgeix de manera natural i que es relaciona amb la voluntat d'ajudar la gent quan hi hagi aquesta possibilitat.

 

Les persones que es corresponen a aquest número mestre són individus amb un potencial de progrés molt elevat i amb una alta capacitat a l'hora d'actualitzar-se cap a un 'modus vivendi' diferent. Igualment, cal remarcar que el màxim potencial d'aquestes persones es desenvolupa en l'esfera de les relacions interpersonals.

 

El fet que estigui format per un parell de números 1 li confereix una duplicitat energètica: en primer lloc, el número 1 simbolitza l'expressió de l'energia dels homes i, en segon lloc, quan tots dos números se sumen donen com a resultat el 2, que simbolitza l'expressió de l'energia de les dones. Encara que es tracti d'energies oposades, quan s'uneixen i conformen el número 11 li proporcionen un potencial energètic molt elevat que fa que sigui superior a qualsevol numeració simple.

 

El número 22

En aquest cas concret, la situació pot variar en funció de la utilització que faci de la supremacia energètica que posseeix: d'aquesta manera, la situació dependrà del fet de si opta per moure's pel bé comú o de si només se centra en el seu benefici i prou. 

 

Es vincula de manera important amb el materialisme i les coses tangibles. Això, però, no cal que es vegi negativament, perquè si el seu enfocament està més dirigit a l'ús dels coneixements i de les energies per als altres posarà a la disposició de la gent el seu potencial. 

 

Aquesta xifra, d'altra banda, es vincula també amb l'essència femenina d'una manera doble, i això li confereix una intuïció molt pronunciada que, si es vincula amb tot això que acabem d'explicar, fa que encara s'afini més la seva habilitat a l'hora de dur a la pràctica les seves idees.

 

El número 33

Si ens posem a pensar en les habilitats específiques que s'encarreguen de caracteritzar aquesta xifra, cal que tinguem en ment una premissa: les persones que neixen sota el número 33 no troben cap obstacle per materialitzar els seus somnis i, per tal d'aconseguir-ho, mobilitzaran les persones que calgui i es mouran sobretot a partir del motor de l'amor.

 

Podem afirmar que aquest número mestre és el que consta de més capacitat d'entrega desinteressada cap als altres, i que en ell es combinen les especificitats del número mestre 11 i del 22, perquè quan se sumen donen com a resultat el 33. Igualment, aquest número consta d'una capacitat de reafirmació que els altres números no posseeixen.

 

El número 44

Entre tots els números mestres que hi ha, aquest és el més poc freqüent. Es vincula amb el nivell energètic màxim, i es considera que podria tenir un lligam amb els mestres que ja han passat per l'experiència vital dues vegades i que han recorregut tots els nivells energètics existents.

 

Quines implicacions té el fet de ser un número mestre?

Els individus que han nascut sota algun d'aquests números en part viuen per preparar-se per l'instant en què adoptin el rol que aquest nivell els té reservat, encara que molts cops no ho sàpiguen.

 

Per aconseguir-ho i estar a l'altura de les circumstàncies, al llarg d'aquest període s'han de preparar, a través del reforç de l'individualisme i del creixement personal, cosa que els permetrà adoptar aquest rol de manera adequada.

 

Hi ha moltes persones que han nascut sota un número mestre que, en realitat, passen una part molt important de la seva existència limitant-se a dur a terme la funció que farien si fossin el número que es desprèn de la suma de tots dos dígits, en comptes de dur a terme la funció del seu número mestre, que és superior.

 

Així, hi ha diversos 11 que es comporten com si, en realitat, el seu número vital fos el 2, resultat de sumar els dígits 1+1. En aquests casos, no desenvolupen la missió del seu número mestre fins que arriba l'instant adequat. Sigui com sigui, el moment en què hagin de créixer i desenvolupar el nivell que els pertoca arribarà a través del desenvolupament adequat de les actituds.

 

Ara bé, cal estar atents si hem nascut sota un d'aquests números: si ens sentim superiors a les altres persones per aquest fet, la supèrbia pot perjudicar-nos. És molt més interessant fer una aposta decidida per la humilitat i acceptar la nostra missió com una aportació que hem de fer al món. I, en qualsevol cas, cal que valorem el fet que la vida ens hagi conferit un do, que hem de correspondre mostrant que estem a l'altura dels esdeveniments.


Comentaris

envia el comentari