Foto d'una mà amb bitllets de 50 euros.

El requisit indispensable per cobrar el subsidi més necessari del SEPE al desembre

Si compleixes aquest requisit i altres necessaris, pots accedir a aquesta ajuda del SEPE

Durant aquest mes podries necessitar la prestació següent. El Servei Públic d'Ocupació Estatal, més conegut com a SEPE, compta amb una gran quantitat d'ajudes destinades als treballadors que cerquen feina. El subsidi extraordinari per desocupació n'és una.

Aquest subsidi està orientat a les persones que han perdut el dret a qualsevol altra prestació, tant contributiva com assistencial. Això pot passar perquè s'han esgotat o perquè no tenen dret a percebre'ls. Quan succeeixen aquests supòsits, es pot sol·licitar aquest ajut extraordinari del SEPE. No obstant això, per poder accedir-hi, cal complir una sèrie de requisits.

Aquest és el requisit indispensable per beneficiar-te de l'ajuda del SEPE

Malgrat que aquests requisits són diversos, n'hi ha un que destaca per sobre de la resta. Igual que passa amb la resta de les ajudes del SEPE, el beneficiari sempre ha de complir una sèrie de condicions. Si no les compleix, pot perdre el dret a percebre-les. En aquest sentit, el requisit indispensable per accedir al subsidi extraordinari per desocupació és estar en Cerca Activa d'Ocupació.

Què significa aquest requisit?

Qualsevol sol·licitant del subsidi extraordinari per desocupació del SEPE s'ha de trobar en Cerca Activa d'Ocupació des del mes anterior a la sol·licitud d'aquesta ajuda especial. L'objectiu és que el treballador pugui demostrar que s'està esforçant per trobar feina i no només busca cobrar una prestació sense fer res a canvi. 

Oficina de treball
Has d'estar en Cerca Activa d'Ocupació per rebre aquesta ajuda. | EUROPA PRESS

Una de les curiositats sobre aquest requisit és que, en els darrers temps, ha patit canvis. A causa de la crisi derivada del coronavirus, en ple confinament, era molt complicat poder demostrar que estaven buscant feina de forma activa. Per això, en aquells primers mesos de la pandèmia se'ls va eximir d'haver de demostrar aquest requisit. El 2021, però, es va tornar a recuperar aquesta condició i, actualment, se segueix mantenint.

Com dur a terme la Cerca Activa d'Ocupació

Una de les coses que potser et preguntes és com cal fer aquesta Cerca Activa d'Ocupació. De fet, això no és un tràmit, sinó una prova que demostra que el sol·licitant intenta trobar una nova feina. A la pàgina oficial del SEPE hi ha set Cerques Actives d'Ocupació diferents:

1. Treball per compte propi o d'altri.

2. Inscripció en una agència de col·locació d'ocupació.

3. Enviament de currículum a un mínim de tres empreses.

4. Realització d'una entrevista laboral.

5. Inscripció com a demandant d'ocupació en un mínim de dues plataformes, públiques o privades.

6. Presentació a una oferta de feina.

7. Realitzar una acció formativa o d'informació per a l'autoocupació i l'emprenedoria oferida pel SEPE.

Altres requisits que cal complir

Tal com dèiem, a més d'aquest requisit indispensable, per accedir a aquest subsidi extraordinari per desocupació, també cal complir una altra sèrie de condicions.

En primer lloc, el sol·licitant no ha d'haver-se beneficiat abans d'aquest subsidi. Així mateix, no pot tenir dret a una altra prestació contributiva o assistencial de les ofertes pel SEPE.

El sol·licitant tampoc no pot tenir l'edat ordinària de jubilació i ha d'estar inscrit com a demandant d'ocupació des d'un mes abans de la sol·licitud. A més, ha de tenir una renda inferior al 75 % del Salari Mínim Interprofessional (SMI).

D'altra banda, no pot treballar per compte d'altri a temps parcial ni tampoc tenir un contracte laboral suspès. Així mateix, no es pot haver donat de baixa voluntària en el darrer treball, si n'ha tingut un, abans que se li acabi el dret a la prestació del SEPE.

NOVETAT WHATSAPP: Fes clic aquí per llegir GRATIS les notícies més destacades de Catalunya al WhatsApp