Estat actual de l'skatepark.

Reus avança en el disseny del futur skatepark i l'entorn dels parcs dels Capellans i de la Festa

El projecte del parc de lliscament preveu un canvi, i al seu entorn, al Parc de la Festa, s'hi farà una ambiciosa remodelació

L’Ajuntament de Reusha anunciat que està avançant els projectes de remodelació  de tres espais de lleure de la ciutat. Es tracta de l'adjudicació  dels contractes a l'empresa SCOB arquitectura i paisatge SLP per a la redacció d'uns projectes executius promoguits a l'inici d'aquest any 2020. Són el redisseny  i l'ampliació de l'actual skatepark  del parc dels Capellans i la reordenació del seu entorn: el mateix Parc dels Capellans, el Parc de la Festa  i diverses instal·lacions més com la de la petanca o les piscines a l'aire lliure.

El pressupost d’adjudicació del contracte és de poc més de 25.000 euros, i el projecte executiu ha d’estar redactat amb un termini  de quatre mesos des de la data de formalització de l’adjudicació. El referent al parc de lliscament, haurà de definir la remodelació de l'actual skatepark, del qual es preveu conservar el «quarter pipe» actual, i ampliar-lo  amb una zona de «pools», i altres elements i espais esportius complementaris al cantó nord de la pista.

Imatge de l'àmbit del Parc del Lliscament i entorn dels parcs dels Capellans i de la Festa
Imatge de l'àmbit del Parc del Lliscament i entorn dels parcs dels Capellans i de la Festa | Ajuntament de REUS
 

L'estudi previ del Parc de la Festa preveu un ambiciós projecte

Igualment, en relació amb el Parc dels Capellans i les piscines, l’estudi previ també haurà de preveure incorporar  una zona de petanca i un correcan. Alhora, es preveu traslladar la zona de la petanca i de la pista esportiva actuals a l’entorn del parc de la Festa, on també s'hi crearà una nova zona d’aparcament  arbrada per a vehicles a la part nord de l’àmbit.

L’estudi de la Festa haurà de preveure zones  per a activitats festives culturals  i musicals, on es puguin realitzar activitats com tallers culturals i educatius, les Barraques  de la Festa Major amb aforament màxim d'entre dotze i quinze mil persones, concerts  i espectacles musicals amb aforament entre cinc i vuit mil persones o fires  com la del Cavall per Sant Jaume amb aforaments d’unes cinc mil persones.