Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Primera fase del tractament de regeneració a l'EDAR del Baix Llobregat

El sanejament, clau per protegir l'aigua que no es veu

Agbar es compromet amb l’objectiu de garantir l’aigua i el sanejament de qualitat per a totes les persones, mitjançant l’economia circular, la reutilització de les aigües depurades i la preservació dels recursos naturals

L'aigua és la font de la vida, però una gran part d'aquest tresor és invisible als nostres ulls. Les aigües subterrànies constitueixen la reserva d'aigua dolça més abundant del planeta. Són fonamentals per a les ciutats i per a serveis essencials com el sanejament. El canvi climàtic suposa una amenaça per a la xarxa de desguassos i embornals que permeten evacuar les aigües residuals.

Els episodis climàtics extrems, com les pluges torrencials o inundacions, poden desbordar els sistemes i acabar contaminant les fonts subterrànies d'aigua, fet que posa en risc el subministrament als municipis.

El 19 de novembre és el Dia Mundial del Sanejament, una celebració impulsada per les Nacions Unides amb l'objectiu de conscienciar la societat sobre la importància del sanejament, un salvavides que evita la transmissió de malalties i facilita la salubritat dels espais.

Enguany el lema és Fer visible l'invisible, i vol ser un crit per alertar que uns sistemes de sanejament inadequats afecten directament els recursos hídrics subterranis, ja que si s’aboquen residus en rius, llacs i sòls, acaben contaminant el medi ambient. Un total de 3.600 milions de persones en tot el planeta no tenen accés a serveis de sanejament gestionats de manera segura.

Recàrrega d’aqüífers

Preservar totes les fonts d’aigua és l’objectiu de la companyia Agbar, mitjançant una gestió sostenible dels recursos hídrics i l’aposta per la innovació per protegir les aigües subterrànies.  Per això, es basa en l’optimització de l’extracció de recursos i la supervisió del risc de sobreexplotació d’aquestes fonts. A més, promou la recàrrega d’aqüífers i impulsa una estratègia d’economia circular, clau en un context d’escassetat hídrica per retornar al medi l’aigua regenerada en condicions òptimes.

Un bon exemple és l’actuació en els aqüífers del delta del riu Llobregat, una de les fonts més importants i estratègiques d’aigua subterrània en el territori metropolità de Barcelona. L’ús intensiu d’aquest recurs, per al consum humà i finalitats industrials, va provocar una degradació general del sistema, fet que va causar un descens de la capacitat d’emmagatzematge i l’entrada d’aigua marina. Per revertir aquesta situació, que posava en risc el subministrament d’aigua, es va construir una línia de pous per injectar aigua regenerada procedent del tractament avançat de la depuradora del Baix Llobregat. La injecció d’aigua actua com a barrera contra la intrusió salina i millora la qualitat de l’aigua de l’aqüífer. D’aquesta manera, l’any passat, es van injectar en els pous 679.105 m3 d’aigua regenerada, equivalent a 200 piscines olímpiques.

Xarxes de retenció de residus a Rubí
Xarxes de retenció de residus a Rubí | AGBAR

Una altra iniciativa és el projecte LIFE Remar, que consisteix en utilitzar l’aigua tractada a la depuradora de Cambrils per recarregar l’aqüífer del Baix Camp. A les zones costaneres, l’aigua que es depura s’aboca al mar a través d’emissaris submarins. És a dir, aquesta aigua no torna al cicle per a la seva posterior captació i tractament. El que pretén aquest projecte és donar-li una segona vida a aquesta aigua injectant-la a l’aqüífer a través d’un procés de recàrrega natural mitjançant basses d’infiltració. Aquestes basses tenen una capa reactiva que eliminarà contaminants emergents, com els fàrmacs o els microplàstics.

Amb aquest procés s’aconseguirà fer front a la intrusió salina que està perjudicant la qualitat de l’aigua de l’aqüífer, alhora que s’actuarà contra la contaminació provocada per l’ús de fertilitzants i l’activitat ramadera. Així mateix, amb la recàrrega de l’aqüífer es garanteix la disponibilitat de recursos a la comarca. El LIFE Remar esdevé un projecte de referència per poder-se aplicar a altres zones de la regió Mediterrània.

Depuració i regeneració

La reutilització sostenible de les aigües depurades permet alleugerir la pressió que els diferents usos exerceixen sobre els recursos hídrics i sobre l’estat ecològic de rius, aqüífers i ecosistemes costaners. Regenerar és sotmetre l’aigua depurada a un nou tractament per tal que es pugui reutilitzar seguint un model circular. Una vegada regenerada, es pot tornar en condicions òptimes als rius i aqüífers per començar de nou el cicle amb la captació o bé subministrar aigua directament a la indústria, a les ciutats i a l’agricultura per als diferents usos.

La regeneració de les aigües residuals és una peça clau en l’estratègia d’Agbar, que reutilitza 128,7 hm3 d’aigua regenerada a l’any, dels quals un 53 % es destina a usos agrícoles. Aquest model d’economia circular també s’aplica als residus. Un dels seus projectes més estratègics de la companyia és la transformació de les depuradores tradicionals en ecofactories, veritables fàbriques de recursos que produeixen energia verda, reutilitzen l’aigua i valoritzen tots els residus. 

Gestió sostenible del clavegueram

Un altre component del sanejament en el qual Agbar ha incorporat importants avenços tecnològics és la gestió dels sistemes de clavegueram. La companyia ha desenvolupat una metodologia de treball que anomena Ecoservei, un sistema de gestió sostenible del clavegueram que es basa en els principis de l’economia circular i implementa tecnologies enfocades a l’estalvi d’aigua, l’autosuficiència energètica i les emissions zero. 

Els col·lectors són un altre element del sistema de clavegueram sobre els quals la companyia actua per evitar l’abocament de residus al medi. La instal·lació de sistemes de retenció de residus als col·lectors permet recollir els residus sòlids que transporten les aigües pluvials i les aigües residuals que no poden ser tractades a la depuradora en episodis de fortes pluges. Aquest sistema consisteix en la instal·lació d'unes malles similars a les dels pescadors que s'integren als col·lectors i impedeixen que els residus sòlids acabin al riu o al mar. 

El canvi climàtic posa a prova la capacitat de resiliència i sostenibilitat de totes les infraestructures del cicle de l’aigua. La innovació és la millor resposta davant el nou escenari climàtic. I la gestió del sanejament és una peça clau per cuidar l’aigua que no veiem, garantir la disponibilitat de recursos hídrics per al futur i preservar el medi ambient.