El sou dels psicòlegs en diferents països

Descobreix si aquesta professió està ben remunerada

T'expliquem els diners que cobren normalment els psicòlegs, en diferents països
T'expliquem els diners que cobren normalment els psicòlegs, en diferents països | Psicología y Mente

Hi ha una quantitat enorme de camps en què cal l’ajuda d’un professional que tingui presents els diversos processos que ens fan ser humans i conformen la manera que tenim de ser, sentir, pensar, relacionar-nos i comportar-nos: irregularitats pel que fa a la salut psicològica i física, un ajustament a les pretensions dels diferents col·lectius i individus, selecció i formació del personal...

Podem trobar aquest professional dins de la figura del psicòleg. I actualment, els psicòlegs cada cop estan més sol·licitats per culpa de les diferents problemàtiques que tenim a la societat de la qual formem part. Els serveis dels psicòlegs, com qualsevol activitat professional, són una activitat remunerada i regulada.

Quants diners guanyen els psicòlegs? Tot seguit veurem el salari mitjà d’aquests experts de la salut mental en set països i territoris diferents del planeta.

Què comporta el fet de ser un psicòleg?

Els psicòlegs són els professionals encarregats d’exercir la psicologia, que és la ciència que estudia la ment i els processos que la componen o en què pren part. Exploren i intervenen en àmbits d’especialització diversos, entre altres, a nivell assistencial, clínic, social, escolar o empresarial.

Per esdevenir un psicòleg cal molta dedicació, formació i també preparació per poder ser eficients i assegurar que oferim el servei més eficaç possible sigui quin sigui el nostre àmbit d’actuació. A banda, igual que en altres oficis, cal informar-se dels nous avanços per optimitzar sempre que es pugui la millora de cada pacient.

Els psicòlegs sempre estan en contacte amb les emocions, els pensaments i les maneres de comportar-se de les persones que els fan confiança com a professionals. Per ser psicòleg cal molta vocació, un gran interès per la gent i tenir clara la prioritat que el benestar dels clients és clau.

El sou que guanyen els psicòlegs

El sou exacte dels professionals de la psicologia varia molt, perquè el salari final dependrà de l’àmbit psicològic al qual es dediqui el professional en concret, la classe de tractaments i serveis que ofereixi i el seu prestigi. Per posar un exemple, un psicòleg que s’acaba de graduar no guanyarà el mateix que un psicòleg amb una dilatada trajectòria professional.

A més, hi haurà diferències segons el seu àmbit d’actuació: l’empresa, l’educació o clínic i de la salut. Igualment, el sou canviarà si el psicòleg treballa en el sector públic o privat. També cal tenir en ment que en el cas dels professionals autònoms —cosa molt habitual en aquesta professió— s’hauran de pagar moltes despeses per poder mantenir la consulta.

A banda, el codi deontològic fa que el salari pugui canviar molt segons el criteri que tingui cada professional, tenint en compte sempre que no ha de perjudicar la professió i que no ha d’establir una competència deslleial amb els altres psicòlegs. Un professional, a més, pot optar per proporcionar assessorament o tractament de franc, si es troba davant d’algú que ho necessita de manera urgent i que no pot abonar els honoraris de la consulta.

Per aquesta raó, les xifres que t’ensenyem a l’article són orientatives i podrien canviar segons cada cas. Igualment, hem de tenir en ment que cada país té una capacitat adquisitiva, un estil de vida i una valoració sociocultural dels psicòlegs ben diferent.

A cada país, el sou dels psicòlegs pot ser molt diferent segons diversos factors
A cada país, el sou dels psicòlegs pot ser molt diferent segons diversos factors | Psicología y Mente

 

Espanya

A Espanya, el salari dels psicòlegs pot variar molt. En general, la mitjana salarial mensual se situa entre 1.000 i 1.500 €, tot i que en alguns casos podrien arribar a guanyar 3.000 €. Així, parlaríem d’un salari anual situat entre 18.000 i 21.000 € bruts.

En el cas de les clíniques privades, en el sector de la salut cada sessió d’un psicòleg clínic pot tenir un cost d’entre 40 i 120 €, una quantitat similar a la que es paga als psicòlegs escolars que són externs als centres educatius.

Regne Unit

Als territoris del Regne Unit, l’ofici de psicòleg té una remuneració que varia entre 30.000 i 48.000 lliures a l’any. En els càrrecs més alts, com els dels caps de selecció dels hospitals, el salari pot ascendir fins a les 80.000 lliures. Per exemple, en el cas de Gran Bretanya, els psicòlegs solen cobrar al voltant de 38 lliures per hora.

Mèxic

Els psicòlegs a Mèxic sovint cobren uns 9000 pesos al mes. Dins de les clíniques privades, les consultes solen pagar-se a un preu que va entre els 300 i els 500 pesos. En el sector hospitalari, el salari mensual sol ser d’uns 10.000 pesos.

Quant a l’àmbit educatiu, el sou mitjà varia entre els 8.000 i 12.000 pesos. Finalment, a l’àrea empresarial la mitjana pot anar dels 10.000 als 12.000 pesos mensuals.

Austràlia

A Austràlia, el sou mitjà dels psicòlegs se situa al voltant dels 85.000 dòlars anuals. Ara bé, igualment cal destacar que és un país amb un nivell de vida més car que la majoria d’altres.

Argentina

En aquest país, la professió dels psicòlegs s’ha expandit enormement, sobretot pel que fa a la branca psicodinàmica. Cada consulta privada sovint té un cost que varia entre els 207 i els 600 dòlars per sessió. El sou de mitjana que rep un professional de la psicologia varia entre els 202.695 i els 261.000 dòlars anuals.

Canadà

El salari mitjà que cobren els psicòlegs a Canadà per any sol rondar els 71.450 dòlars canadencs. La sessió sol pagar-se al voltant dels 37,12 dòlars.

Estats Units

Els psicòlegs als Estats Units perceben cada any un sou que de mitjana se situa sobre els 51.000 dòlars. Encara que pot semblar molt —uns 4.500 dòlars al mes—, s’ha de tenir en ment que els sous mitjans al nord d’Amèrica solen ser més alts.

Si observem els diferents sectors, veurem que el clínic percep una mitjana de 60.000 dòlars, que els psicòlegs que treballen en l’àmbit de l’educació poden guanyar uns 54.000 dòlars i que, en canvi, a les consultes privades el sou sovint és inferior i se situa al voltant dels 37.000 dòlars. 

Intrusisme en la professió

Hem de tenir en ment que els ingressos dels psicòlegs, a més, depenen d’un gran nombre d’altres factors diversos que tenen molt poc a veure amb la seva formació i experiència i amb els seus esforços per aconseguir una trajectòria professional ben sòlida.

Concretament, avui en dia un dels elements més perjudicials per a les perspectives d’assolir una feina i de progressar a nivell professional és l’intrusisme laboral, que pertany als problemes diversos que té el mercat laboral i els vinculats amb la regulació que se’n fa a la majoria dels països amb molts psicòlegs.

D’aquesta manera, els individus que diuen ser terapeutes dels aspectes psicològics i que han seguit formacions curtes vinculades amb el ‘coaching’ no només prenen la feina a molts psicòlegs de debò, que han d’estar atents a un nombre molt més gran de responsabilitats, sinó que també provoquen que el sou dels psicòlegs en actiu baixi per culpa d’aquesta competència deslleial.

El fet de parar esment a les problemàtiques vinculades amb la regulació resulta d’una gran importància per tal que els psicòlegs accedeixin al salari que pertoca a una professió que només pot exercir-se quan s’han fet més de 5 anys d’estudis i preparacions diverses.

  • Traducció de: ​¿Cuánto gana un psicólogo? Salario medio en distintos países

Comentaris

envia el comentari