Trapero

Suspenen sense data el judici de Trapero per la crisi del coronavirus

Garanteixen uns serveis mínims en l’àmbit de justícia a causa de la pandèmia actual

Suspenen  el  judici  contra Josep Lluís  Trapero, exmajor dels Mossos d'Esquadra, i l'excúpula d'Interior, sense data de represa, per la crisi del coronavirus. En un principi, l'Audiència Nacional havia decidit anul·lar bona part de les actuacions, tot i que havia deixat fora del paquet la vista contra Trapero.

Actualment, la vista  a Trapero i l'excúpula d'Interior està en les fases finals i, a partir de dilluns, s'havien de presentar les conclusions definitives de les parts, i la setmana del 23 de març tocaven els informes finals i l'últim torn de paraula dels acusats.

Garanteixen un serveis mínims tot i el coronavirus

Finalment, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministeri de Justícia i la Fiscalia han arribat a un acord i han pactat establir uns serveis mínims que exclouen  la celebració de qualsevol  judici.  El paquet de mesures pactat garanteix els tràmits judicials que, en cas de no fer-se, poguessin comportar un «perjudici irreparable». També els internaments no voluntaris per raó de trastorn psiquiàtric i queden garantides les mesures cautelars «inajornables», com ara les mesures de  protecció de menors.

Per la seva banda, els jutjats de violència sobre la dona faran serveis de  guàrdia i hauran d'assegurar el dictat de les ordres de protecció, juntament amb qualsevol mesura cautelar en aquesta matèria tant per a dones com per a menors. El Registre Civil  prestarà «atenció permanent» durant les hores d'audiència, assegurant-se, en particular, de l'expedició de llicències d'enterrament, inscripcions de  naixement o celebració de  matrimonis. A més, es garanteixen les actuacions amb detingut i altres inajornables com aixecaments de cadàvers, entrades i registres o d'altres. També qualsevol actuació en causa amb presos o detinguts i actuacions urgents en matèria de vigilància penitenciària.

En l'àmbit del contenciós administratiu es garanteixen les entrades sanitàries«urgents i inajornables», drets fonamentals amb resolució urgent, mesures cautelaríssimes i cautelars urgents i recursos contenciós-electorals. D'altra banda, es garanteixen els  judicis del social declarats  urgents per la llei i les mesures cautelars urgents i preferents, així com els processos d'ERO i  ERTO. Queden igualment garantits els processos en què s'al·legui vulneració de drets fonamentals i que siguin urgents i preferents.

Finalment, els presidents dels tribunals superiors de justícia, de les audiències provincials i els jutges degans adoptaran les mesures pertinents relatives al cessament d'activitat a les dependències judicials on hi ha les seves seus, així com el tancament o  desallotjament  d'aquestes si calgués.