Un carrer del centre de Castelldefels amb un veí assegut en una terrassa i vianants passejant. Imatge del 30 de juny de 2020

Les mascaretes ja són obligatòries: qui, quan i on

Les persones majors de sis anys han de dur mascareta en els espais tancats d'ús públic i en espais a l'aire lliure on sigui impossible respectar la distància de seguretat

Des de l'inici de la crisi del coronavirus,l'ús de les mascaretes ha creat certa controvèrsia entre la població, però des d'aquesta passada mitjanit ja no hi ha excusa. El seu ús és obligatori. A Espanya, els més grans de sis anys estan obligats a utilitzar aquesta mesura de seguretat en espais tancats que siguin d'ús públic i en tots els espais públics en què no es pugui garantir la distància social de seguretat de dos metres.

Fins ara aquesta norma afectava només als desplaçaments en transport públic, però després de la petició de les comunitats autònomes, el govern espanyol va decidir implantar la seva obligatorietat. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha explicat que es tracta d'una mesura «de precaució» lligada a l'etapa de desescalada en què es troba immers el país, tot i que hi ha excepcions.

Espais on s'ha d'utilitzar mascareta i possibles sancions

L'ús de la mascareta és inexcusable per als majors de sis anys en la via pública i espais a l'aire lliure, sempre que no es pugui garantir la distància de seguretat, així com en tots els espais tancats que siguin d'ús públic.

Durant els primers dies, les forces i cossos de seguretat potenciaran la funció pedagògica. En cas d'incompliment es requerirà la persona que cometi aquesta infracció que procedeixi a posar-se la mascareta o que es retiri a una zona en la qual sigui possible mantenir la distància de seguretat adequada. Només en aquelles situacions en què la persona requerida es negui a complir les instruccions policials es sancionarà.

Situacions excepcionals

Segons l'Ordre Ministerial publicada aquest dimecres al Butlletí Oficial de l'Estat, hi ha excepcions per les quals es pot prescindir d'l'ús de la mascareta:

  • Aquelles persones que tinguin dificultats respiratòria s i puguin empitjorar a l'usar la mascareta.
  • Persones que per motius de salut justificats no puguin usar-la, o aquelles que es troben en situació de discapacitat o dependència i per això presenten canvis de conducta que facin impossible l'ús de la mascareta.
  • No s'ha de fer servir mascareta quan es realitzin activitats incompatibles amb el seu ús, com fer esport, menjar o beure.
  • Causes de força major o situacions de necessitat.