Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Un jove llegint els cartells informatius exposats en unes oficines del SEPE

Si vols treballar, però no tens experiència, el SEPE ofereix una ajuda ideal

Consulta els requisits d'aquest subsidi encara que no hagis cotitzat mai

Tothom sap que el dret a atur s'executa amb unes condicions determinades. Abans de demanar aquest subsidi, s'han d'haver cotitzat com a mínim 360 dies a la Seguretat Social els darrers 6 anys. Això sí, només es concedirà l'atur si el treballador ha perdut la feina de manera involuntària.

Podem referir-nos a altres ajudes com les del subsidi per cotització insuficient que s'abona segons el temps cotitzat i si l'aturat té més o menys responsabilitats familiars. A més, hi ha altres supòsits en què es pot demanar una ajuda per desocupació malgrat no haver cotitzat tota la vida a la Seguretat Social.

Pèrdua d'una pensió d'incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa

Aquesta persona podrà demanar l'ajuda si estava cobrant una pensió per aquesta incapacitat i, a causa d'una millora del seu estat de salut, la va acabar perdent. Estem parlant de 480 € mensuals en sis mesos, prorrogables per dos períodes més de la mateixa durada fins a un màxim d'un any i mig.

Molts bitllets de 200 euros sota monedes d'un euro i dos euros
Poden cobrar aquesta ajuda milers d'espanyols que no han cotitzat mai | Getty Images

Sol·licitants alliberats de presó

Si el sol·licitant de l'ajuda ha estat a la presó com a mínim sis mesos, podrà demanar-la quan es compleixin aquests requisits. Ens referim a estar aturat, estar inscrit com a demandant d'ocupació i mancar de rendes pròpies que no superin el 75 % de l'SMI, així com poder subscriure un compromís d'activitat.

A més, poden accedir a aquesta ajuda els menors que han sortit d'un centre d'internament amb més de 16 anys quan se'ls hagi posat llibertat i els que hagin complert un programa de desintoxicació més de sis mesos. La durada d'aquesta ajuda és de sis mesos prorrogables fins a 18, sempre que es compleixin tots els requisits.

Emigrants que tornen a Espanya després de treballar un any, com a mínim

L'ajuda va destinada a aquests espanyols que tornen a Espanya i que han treballat, com a mínim, un dels darrers sis anys des de la seva última marxa del país. Això sí, s'ha d'haver treballat a països no pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu, Unió Europea o Suïssa. Són també sis mesos de subsidi amb un màxim de 18 si es demanen pròrrogues i es compleixen els requisits. L'import és igualment de 480 € al mes.

Interior d'una de les oficines del SEPE
El SEPE ofereix aquest subsidi a molts espanyols. | Europa Press

La renda activa d'inserció també és una altra ajuda que pots valorar

Per accedir-hi, s'ha de complir un d'aquests quatre requisits que enumerem a continuació: ser aturats de llarga durada, ser major de 45, emigrants retornats, víctimes de violència de gènere o domèstica o bé persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.

En tots aquests supòsits, cal complir aquests requisits generals: ser menor de 65 anys, no tenir ingressos propis superiors a 810 € mensuals (el 75 % de l'SMI aquest any), que la unitat familiar no superi el límit de rendes i no haver estat beneficiari de tres programes de renda activa d'inserció anteriors. 

Alhora, cal presentar el certificat de Cerca Activa d'Ocupació (BAE) en els supòsits de demanar la RAI per ser un aturat de llarga durada, o bé ser una persona amb discapacitat. Aquest certificat l'expedeix el Servei Autonòmic d'Ocupació. La RAI es pot cobrar durant 11 mesos i es pot demanar fins a tres vegades. Es cobra el 80 % de l'IPREM, 480 € al mes i el pagament se sol abonar el dia 10 de cada mes.