Una persona teletreballant amb un ordinador des de casa

Les vuit ajudes per a persones sense feina a Espanya que potser no coneixes

Des del SEPE posen a la disposició dels ciutadans diversos subsidis destinats als aturats

La pandèmia provocada per la covid-19 ha deixat a moltes famílies sense recursos econòmics. El tancament de negocis ha portat a milers de persones a l'atur, pendents que es resolgui de manera positiva la seva inclusió en els famosos ERTO, en el millor dels casos. Però la veritat és que, per desgràcia, hi ha qui s'ha quedat sense treball i sense dret a prestació.

Per això, cal saber que existeixen altres ajudes a les quals es poden acollir aquelles persones que es trobin en una situació de desocupació. Des de la Tresoreria General de la Seguretat Social posen en coneixement 8 ajudes.

Es tracten de subsidis, ajudes assistencials dirigides a aquelles persones sense treball, inscrites com a demandants d'ocupació i que no tinguin rendes superiors al 75% del salari mínim interprofessional o que per contra, no han arribat a complir amb el període mínim de cotització per a sol·licitar la prestació per desocupació. Per a poder sol·licitar-los cal tenir en compte una sèrie de requisits.

Subsidi per insuficiència de cotització

És aquella prestació econòmica dirigida als aturats que no han arribat a complir amb el mínim de cotització de 360 dies a l'any necessaris per a accedir a la prestació per desocupació. Si els beneficiaris d'aquesta ajuda tenen càrregues familiars, necessitaran tres mesos cotitzats per a sol·licitar l'ajuda, si per contra no tenen cap càrrega, n’hauran d'haver cotitzat 6.

Subsidi d'Ajuda Familiar a aturats

Aquesta ajuda la poden demanar aquells que hagin consumit la seva prestació per desocupació i acreditin tenir càrregues familiars, que poden arribar a ser des d'un cònjuge que depengui econòmicament del sol·licitant, a fills menors de 26 anys al seu càrrec. Per a sol·licitar-ho han de fer-ho dins unes condicions determinades, com estar sense treball i donat d'alta com a demandant d'ocupació.

Subsidi destinat a majors de 45 anys

Les persones entre 45 i 52 anys que s'hagin quedat sense treball podran ser beneficiaris d'aquesta ajuda sempre que hagin esgotat la seva prestació per desocupació i estiguin inscrits en el SEPE.

Subsidi per a majors 52 anys

Com el seu nom indica és aquella prestació econòmica destinada als aturats de més de 52 anys. Aquesta edat ha estat modificada pel govern de Sánchez, perquè fins avui dia estava fixada en 55. Per a poder sol·licitar-la hauran d'estar inscrits com a demandants d'ocupació i haver cotitzat almenys 6 anys durant tota la seva vida laboral. També es tindrà en compte complir amb els requisits per a accedir a la pensió de jubilació futura.

Subsidi destinat a emigrants retornats

Aquesta prestació econòmica està dirigida a incentivar el retorn d'aquells espanyols que han hagut d’anar a viure fora. Així doncs, tindran dret a ella els ciutadans espanyols que hagin estat treballant uns anys en un país que no tingui un conveni bilateral de desocupació amb Espanya o estigui fora de l'espai econòmic europeu.

Ajuda per millora d'una incapacitat

L'Estat s'ha compromès a ajudar a aquelles persones beneficiàries d'una pensió d'invalidesa que en millorar se'ls lleva. En aquest moment es produeix un minvament d'ingressos que comporten una pèrdua de recursos necessaris per a la supervivència.

Subsidi per a aquells que són alliberats de presó

Tota persona que hagi estat a la presó més de 6 mesos i a la qual li manquen els requisits necessaris per a demanar qualsevol altra prestació, podran acollir-se a aquesta ajuda. Per a això hauran d'inscriure's com a demandant d'ocupació en els 30 dies després d'haver estat posat en llibertat i haurà de romandre en aquesta situació almenys 1 mes.

Renda Agrària

La Renda Agrària està destinada a aquells treballadors que exerceixin el seu treball en el camp de manera eventual en les comunitats d'Andalusia i Extremadura. En el cas que s'hagi percebut alguna vegada, es podrà tornar a sol·licitar sempre que hagi estat beneficiari d'aquesta ajuda els 3 anys previs a la sol·licitud.