Avís preventiu activat a la plana de Vic i Girona per ozó troposfèric

A la resta de Catalunya, es preveu que els nivells d’aquest gas contaminant siguin d’un nivell moderat a causa de l’estabilitat atmosfèrica

El Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya ha activat aquest dijous un avís preventiu a les comarques de Girona i a la Plana de Vic pels nivells alts d’ozó troposfèric que s’hi esperen i la possibilitat de superació del llindar d’informació.

Aquesta situació es deu a l’estabilitat atmosfèrica que fa que la concentració d’aquest gas contaminant, agreujat per l’augment de la contaminació produïda per l’home, sigui major. Pel que fa a la resta de Catalunya, es preveu que els nivells d’ozó troposfèric siguin moderats en general.

Avís preventiu activat a Girona i Osona per elevats nivells d'ozó troposfèric
Avís preventiu activat a Girona i Osona per elevats nivells d'ozó troposfèric | Generalitat

 

Què és l’ozó troposfèric?

L’ozó és un gas contaminant que es troba de manera natural a l’atmosfera i forma la coneguda com a capa d’ozó, que protegeix els éssers vius de les radiacions ultraviolades procedents del sol. A priori, un gas beneficiós i imprescindible  i, per tant, el seu deteriorament a causa de la mà de l’home pot evocar-nos a un desastre natural irreversible.

No obstant, l’ozó també es troba a la troposfera, la capa de l’atmosfera més propera a la superfície terrestre. Aquí és on rep el nom d’ozó troposfèric, i les seves altes concentracions poden ser perjudicials per a l’home. Els nivells més elevats s’assoleixen a l’estabilitat atmosfèrica, ja que no circula l’aire i s’hi sumen els gasos contaminants produïts per l’home. 

L'ozó és un gas contaminant i alhora imprescindible per als éssers vius
L'ozó és un gas contaminant i alhora imprescindible per als éssers vius | Generalitat

 

Com afecta l’ozó troposfèric a la nostra salut?

Els efectes que l'ozó pot provocar sobre la salut de les persones són tos, irritacions a la faringe, el coll i els ulls, i dificultats respiratòries com la gola seca. Els nivells elevats d'ozó també poden causar un increment de la mortalitat diària.

També pot produir altres problemes respiratoris com una incidència més gran i un agreujament de l'asma, la reducció de la funció pulmonar i una inflamació de les vies respiratòries, que generi símptomes respiratoris i una alteració del rendiment.

Es dona el cas que la contaminació de l’àrea metropolitana de Barcelona es canalitza cap al nord i arriba de ple a la Plana de Vic on, en dies seguits d’estabilitat atmosfèrica, la contaminació augmenta molt, com és el cas.

Com podem reduir aquest gas?

La contaminació de les indústries és una de les principals causants del forat de la capa d'ozó
La contaminació de les indústries és una de les principals causants del forat de la capa d'ozó | Arxiu

 

Les reaccions que condueixen a la formació i destrucció de l'ozó són moltes i complexes, de manera que la concentració d'ozó en un lloc determinat depèn de diversos factors com la radiació solar, la temperatura i, sobretot, la concentració de precursors.

L'única manera efectiva de disminuir els nivells d'ozó superficial és evitant o reduint l'emissió dels seus precursors, els quals provenen majoritàriament del trànsit i de les indústries.